Thông tin bộ máy

26/10/2021 09:02

1. Thông tin chung của đơn vị.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thực - thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Thôn 02 - xã Vĩnh Thực - thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.785.058

2. Thông tin lãnh đạo, cán bộ công chức xã Vĩnh Thực

 

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Đông

Sinh ngày: 02/02/1984.

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

-  Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị.

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính.

Địa chỉ hòm thư điện tử công vụDuydong008@gmail.com

- Điện thoại: 0898.813.456.

    

Đồng chí: Lê Đình Trọng.

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chuyên ngành công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: ledinhtrong@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0986.096.261   

Đồng chí: Phạm Xuân Mạnh.

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Quản lý biên giới.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại di động: 0327.080.888  

Đồng chí: Tô Minh Sơn.

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ CM: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: tominhson@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0947.110.488

Đồng chí: Nguyễn Quang Thông.

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: nguyenquangthong@quangninh.gov.vn)

- Điện thoại: 0355.775.688

Đồng chí: Lê Văn Viện

Sinh ngày: 10/11/1973.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật kinh tế.

-  Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

Địa chỉ hòm thư điện tử công vụlevanvien @quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0942097938.

   

Đồng chí: Lê Thị Hằng.

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: lethihang.mc@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 033.268.4741

 

Đồng chí: Hoàng Văn Lan.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: hoangvanlan2@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0984.481.118

 

Đồng chí: Hứa Văn Thủy.

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: huavanthuy@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0365.999.611

 

Đồng chí: Hoàng Văn Quyến.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: hoangvanquyen@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0382.171.385

 

Đồng chí: Phạm Thị Lương.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: phamthiluong.vth@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0369.582.765

 

Đồng chí: Hứa Thị Tình.

- Chức vụ: Công chức Văn phòng-Thống kê xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chuyên ngành công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: huathitinh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0968.015.906

 

Đồng chí: Lê Văn Tiền.

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thực

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chuyên ngành công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: levantien2@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0982.785.958

 

Đồng chí: Hứa Văn Xuân.

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chuyên ngành công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: huavanxuan@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0376.238.886

 

Đồng chí: Trần Văn Tuấn.

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Tài chính.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: tranvantuan.mc@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0912.545.875

 

Đồng chí: Lê Thị Tâm.

- Chức vụ: Công chức Văn phòng-Thống kê xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: lethitam3@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0978.795.675

 

Đồng chí: Hoàng Văn Biển.

- Chức vụ: Công chức Địa chính, Nông nghiệp, xây dựng và Môi trường xã Vĩnh Thực.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật tổng hợp.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: hoangvanbien@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0357.389.689

 

Đồng chí: Lê Trọng Lượng.

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: letrongluong@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0966.299.556

 

Đồng chí: Trần Văn Tiến.

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị - Hành chính.

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: tranvantien3@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0378.882.111

 

Đồng chí: Trần Thị Thúy.

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thực.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chuyên ngành công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: tranthithuy5@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0383.993.136

 

Lê Tiền
Loading...