Đặc điểm chung xã Quảng Nghĩa

30/09/2021 21:34
Địa chỉ trụ sở: Thôn 3, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 02033789107

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND – UBND xã Quảng Nghĩa được quy định tại mục 3 Chương II Luật tổ chức chính quyền địa phương số 772015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (Từ Điều 30 đến điều 36); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12 Điều 2).

- Đảng bộ xã Quảng Nghĩa có nhiệm vụ được quy định tại Điều 23, Chương V của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 01 năm 2011.

2. Đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên xã Quảng Nghĩa

- Vị trí địa lý: Quảng Nghĩa là xã cửa ngõ vào thành phố Móng Cái, cách trung tâm thành phố Móng Cái 20 km về phía tây. Phía bắc giáp xã Hải Sơn (Móng Cái), phía nam giáp xã Quảng Thắng (Hải Hà), phía đông giáp xã Hải Tiến (Móng Cái), phía tây giáp xã Quảng Đức, Quảng Thành (Hải Hà). Xã có 05 thôn, 04 thôn loại 1, 01 thôn loại 2.

- Diện tích tự nhiên: Tổng diện tích đất tự nhiên là 5.861,47 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 232,46 ha chiến 3,97%; diện tích đất lâm nghiệp 3.651,94 ha chiếm 62,3%; diện tích mặt đất mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản là trên 800 ha bãi chiều, trong đó có trên 19 ha đang nuôi trồng chiếm 0,33%; xã đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tổng diện tích 157 ha phân bổ trên 5 thôn; Đất phi nông nghiệp 586,66 ha chiếm 10,01% trong tổng diện tích đất tự nhiên.

- Về Kinh tế: Xã có đầy đủ điều kiện phát triển kinh tế về nông – lâm – ngư nghiệp. Kinh tế xã có bước phát triển ổn định, đúng hướng; thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra từ 5 – 10%. Tổng sản lượng lương thực trung bình hàng năm đạt 1.036,92 tấn/năm; tổng sản lượng thủy sản (khai thác, nuôi trồng) trung bình đạt 1.000 tấn/năm. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt của một xã thuần nông; đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; cơ bản đạt các nông thôn mới nâng cao. Xã có tiềm năng về phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp do có diện tích đất rộng, đã thu hút được đầu tư chăn nuôi trang trại, gia trại; tiêu biểu có trang trại bò của Công ty Phú Lâm phát triển chăn nuôi công nghiệp hiện đại với tổng 3000 – 4000 con bò thịt.

- Văn hóa xã hội: Xã có gần 900 hộ, 4000 nhân khẩu; thành phần dân tộc: kinh, tày, dao, hoa, sán dìu... Các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân: Trung tâm Văn hóa xã, các Nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao đơn giản, Khu vui chơi Thanh thiếu niên xã.... Xã đạt và giữ vững danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới”, 100% thôn trên địa bàn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” từ năm 2003. Xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế, đạt chuẩn quốc gia về trường học. Xã là vùng đất ven biển, có bề dày lịch sử gắn với sự phát triển của huyện Hải Hà, Móng Cái ngày nay; Xã có Đình Bầu đã gắn với truyền thống lịch sử giữ nước từ thế kỷ 17; Đình là nơi thờ Cao Sơn Đại Vương Tôn Thần, Hưng Đạo Đại Vương và Thủy thần, Thành Hoàng Làng, các tiền nhân Thượng tổ của các dòng họ: Đỗ Quý Công, Phạm Pháp Đình, Nguyễn Pháp Công. Năm 2012 Đình Bầu được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Cùng với sự hình thành Đình Bầu, xã còn các từ đường của các dòng họ, tiêu biểu có Từ đường dòng họ Đỗ được hình thành gắn với truyền thống “Dựng làng, lập ấp” của xã từ thế kỷ 16.

- Tình hình an ninh, quốc phòng: Là xã ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có vụ án hình sự nghiêm trọng xảy ra.

- Đặc điểm địa hình, khí hậu: Có tiêu biểu cho khí hậu các tỉnh miền Bắc. Trong năm có bốn mùa rõ rệt. Đây là vùng nhiệt đới - gió mùa. Mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều, gió thịnh hành là gió đông nam. Mùa đông lạnh, khô hanh, ít mưa, gió là gió đông bắc. Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm trên 21oC. Độ ẩm không khí trung bình năm là 84%. Lượng mưa hàng năm lên tới hàng nghìn mm, số ngày mưa hàng năm từ tháng 3 đến tháng 6; mưa tập trung nhiều vào mùa hạ (hơn 85%) nhất là các tháng 6, 7 và 8. Mùa đông chỉ mưa khoảng 150 đến 200 mm. Khí hậu khô lạnh hơn lại mưa nhiều so với các vùng khác ngoài Móng Cái: nhiệt độ trung bình năm là 22oC.

Michen
Loading...