Thông tin giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG

12/10/2021 13:59

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 2, khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.881.568

Email: ubndpninhduong.mc@quangninh.gov.vn

Phường Ninh Dương được thành lập theo nghị định 52-NĐ/CP ngày 20/7/1998 của Chính phủ. Diện tích tự nhiên 11,98 km2, phía Đông giáp xã Hải Xuân và phường Ka Long, phía Tây giáp phường Hải Yên, phía Nam giáp xã Vạn Ninh, phía Bắc giáp phường Ka Long và thành phố Đông Hưng - Trung Quốc. Phường có khoảng 0,52 km đường biên giới tiếp giáp thành phố Đông Hưng, Trung Quốc thuộc địa giới hành chính của khu Hồng Hà, có một cột mốc biên giới quốc gia 1367. Phường được chia thành 7 khu phố, trong đó có 6/7 khu phố sản xuất nông nghiệp, 01 khu phố thương mại, dịch vụ sát biên giới. Dân số toàn phường hiện nay 2.742 hộ với 10.576 nhân khẩu; phường có 01 họ đạo công giáo xứ đạo Ninh Dương và 7 dân tộc sinh sống. Ngoài ra còn có một số đơn vị đứng chân trên địa bàn như: Trạm Biên phòng km2 thuộc Đồn Biên phòng số 11, Đài thu phát sóng truyền hình Quốc gia, Trạm điện 110KV, Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và trên 30 doanh nghiệp, 08 cảng thủy nội địa nằm dọc sông biên giới - là trung tâm cảng thủy nội địa của thành phố Móng Cái...

Cấp uỷ, chính quyền phường Ninh Dương gồm Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Dương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Móng Cái.

Đảng bộ phường gồm 12 chi bộ với 122 đảng viên. Tổng số cán bộ, công chức phường là 20 đồng chí (trong đó Cán bộ: 10 đ/c, Công chức: 10 đ/c).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ủy ban nhân dân phường giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 59, Điều 63 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 của Quốc Hội; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường quyết định.

Lan Hương
Loading...