THÔNG TIN CHUNG PHƯỜNG HẢI HÒA

07/10/2021 20:23

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ PHƯỜNG HẢI HÒA

Địa chỉ: Đường Trần Anh Tông,  Khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Số điện thoại: 02033.884109

 

Tình hình kinh tế xã hội:

Hải Hòa là một Phường biên giới, ven trung tâm thành phố, được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Hải Xuân năm 1994, là khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh, có diện tích tự nhiên 39,73km2, đường biên giới dài 11,2km; Dân số tính đến năm 2019 là  trên 16.000 nhân khẩu,  có 4 khu có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc là khu 4,5,6,9. Trên địa bàn có 07 cơ quan đơn vị. Toàn phường có trên 55 doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ yếu các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ. Dân số chủ yếu là dân tộc kinh, 80% là dân kinh tế mới từ khắp nơi tập trung đến lập nghiệp. Phường được chia thành 9 khu dân cư trong đó các khu 3, 4, 8 có tỷ lệ đô thị hoá cao, nhân dân từ nhiều nơi đến tạm trú làm ăn, buôn bán đông, lại không định mức về thời gian.

Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Dịch vụ thương mại – Tiểu thủ công nghiệp – Nuôi trồng thủy hải sản – Nông nghiệp. Trong đó ngành nghề chính là thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Văn hóa – xã hội ngày được quan tâm phát triển, hiện có 9/9 Khu có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Công tác giáo dục được quan tâm đạt kết quả cao, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo cho hoạt động dạy và học của 3 bậc học; Công tác y tế chăm sóc sứa khỏe của nhân dân được quan tâm, tổ chức khám và điều trị cho nhân dân kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được cấp Ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức; Chỉ đạo các Đoàn thể tín chấp cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, phân công các Đoàn thể giúp đỡ từng hộ làm kinh tế…Do địa bàn Phường rộng nên các loại hình tội phạm luôn tìm cách ẩn náu để hoạt động, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Song được sự chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an -  quân sự, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị xã, phường giáp gianh. Các vụ việc cơ bản được giải quyết, xử lý ngăn chặn kịp thời, góp phần ổn định biên giới giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Cấp ủy, chính quyền phường Hải Hòa là Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển Kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hóa - Xã hội… trên địa bàn.

Sóng Miền Đông
Cổng Thông tin điện tử phường Hải Hòa
Loading...