Thông tin chung phường Hòa Lạc

23/10/2021 14:34
Thông tin chung phường Hòa Lạc

Địa chỉ trụ sở: Số 05 Đường Nguyễn Du - phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh.

Điện Thoại: 02033.881.306

Email: ubndphoalac.mc@quangninh.gov.vn

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

- Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND – UBND phường Hòa Lạc được quy định tại mục 4 Chương III Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (Từ Điều 58 đến điều 64); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Khoản 17, Khoản 18, Khoản 19, Khoản 20  Điều 2.

- Đảng bộ phường Hòa Lạc có nhiệm vụ được quy định tại Điều 23, Chương V của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 01 năm 2011.

2. Đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên phường Hòa Lạc

- Vị trí địa lý: Phường Hòa Lạc là phường trung tâm chính trị, văn hóa của thành phố, có các cơ quan của thành phố đóng trên địa bàn, phía Đông và phía Nam giáp xã Hải Xuân, phía Tây giáp phường Ka Long, phía Bắc giáp phường Trần Phú. Phường Hòa Lạc gồm có 4 khu: Khu 1, khu 2, khu Hòa Bình và khu Thọ Xuân.

- Diện tích tự nhiên: Phường Hoà Lạc có diện tích tự nhiên 72,41ha.

- Về Kinh tế: 5 năm qua, kinh tế tiếp tục được phát triển đúng hướng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Chủ yếu gồm các hoạt động Dịch vụ-Thương mại-Du lịch: Hiện nay trên địa bàn phường có 36 doanh nghiệp, 355 hộ kinh doanh cố định, 03 khách sạn, 05 nhà nghỉ; nhìn chung các cơ sở kinh doanh đều hoạt động tương đối có hiệu quả. Phường có các tuyến phố kinh doanh tập trung, có hiệu quả như (đường Nguyễn Du, Trần Quốc Toản, Hữu Nghị, Hùng Vương); Tuyến phố đi bộ đường Hữu Nghị hoạt động nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch mới, góp phần làm đa dạng, phong phú các sản phẩm du lịch trên địa bàn Thành phố, phường.

- Văn hóa - xã hội: Dân số phường Hòa Lạc hiện nay là 4.360 người, gồm 1345 hộ. Bao gồm có 6 dân tộc: Kinh, Tày, Hoa, Sán Chỉ, Sán Dìu, Nùng. Phường luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của toàn Thành phố Móng Cái. Công tác tuyên truyền, thông tin trên địa bàn luôn được thực hiện tốt, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt, băng zôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân và cán bộ, đảng viên luôn hưởng ứng tích cực, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được nhân dân hưởng ứng và đạt hiệu quả, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 97% so chỉ tiêu nghị quyết vượt 2%; 4/4 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Năm 2015, phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hàng năm phường đều giữ vững và nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 5 năm liên tục 2015 - 2019). Trong công tác Giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đảng bộ phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho các trường học trên địa bàn phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hiện nay đã có đủ 3 cấp học với hệ thống trường cao tầng kiên cố và cả 3 trường đều đạt chuẩn Quốc gia, trong đó trường TH Lý Tự Trọng đạt chuẩn mức độ 2. Trường THCS Hòa Lạc đạt chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Các chỉ tiêu về giáo dục đều đạt và vượt Nghị quyết đại hội đề ra. Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp các trường đạt 100%; 3/3 trường liên tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, luôn là những đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục toàn thành phố.

Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội: luôn được quan tâm, hiện không còn hộ nghèo và cận nghèo. Công tác thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và người được hưởng chính sách xã hội luôn được quan tân chu đáo, chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng luôn được giải quyết kịp thời, không để xảy ra tồn đọng. Hàng năm phường tổ chức vận động xã hội hóa tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường với kinh phí trên 1 tỷ đồng; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%.

- Tình hình an ninh, quốc phòng:

+ Về công tác Quốc phòng: Luôn sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng Dân quân, dự bị động viên, đăng ký tuổi 17, tuyển quân hàng năm đều được triển khai nghiêm túc và hoàn thành kế hoạch trên giao. Tổ chức thành công cuộc Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ, bảo vệ cơ quan năm 2019. Ban chỉ huy quân sự phường được củng cố kiện toàn thường xuyên, kiện toàn khu đội trưởng 4/4 khu. Trong 05 năm qua lực lượng dân quân luôn có sự phối hợp cùng các ngành chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

+ Về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: ổn định và giữ vững, luôn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Quốc gia. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp và ngày càng có chiều sâu; Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, trên địa bàn phường không có trọng án, không có các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác; làm tốt công tác quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; xây dựng tốt mô hình tự quản trong khu phố về an ninh trật tự. Công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhất là các đối tượng tạm trú đi vào nề nếp và đúng qui định. Tập thể Công an phường nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Ban bảo vệ dân phố và Tổ trật tự viên của phường được quan tâm kiện toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các Di tích trên địa bàn phường: Di tích lưu niệm nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại Móng Cái.

 

Thu Uyên
Loading...