THÔNG TIN CHUNG PHƯỜNG TRÀ CỔ

14/10/2021 12:52
Tên đơn vị: ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Trà Cổ. - Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. - Số điện thoại: 0203.360.8699 hoặc 02033.780.130 Email: ubndptraco.mc@quangninh.gov.vn

Đặc điểm, tình hình:

          Trà Cổ là phường du lịch của thành phố Móng Cái với diện tích tự nhiên là 1301,87ha, phía Đông giáp biển (tiếp giáp với Trung Quốc), phía Nam giáp với Phường Bình Ngọc, phía tây giáp xã Hải Xuân - Bình Ngọc, phía Bắc giáp phường Hải Hòa và có bãi biển trải dài trên 7 km. Gồm có 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Nùng, Tày. Dân số toàn phường Tổng số hộ 1.459 hộ; Tổng số nhân khẩu 5.220 người. Trên địa bàn phường có nhiều di tích lịch sử văn hóa và các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự phong phú đa dạng, sống hòa thuận, lâu đời. Hiện trên địa bàn có 28 nhà nghỉ 564 phòng; có 24 cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ.Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Du lịch - Dịch vụ - Ngư nghiệp - Nông lâm nghiệp. Trong đó nguồn thu từ các dịch vụ chiếm 70% tổng thu ngân sách trên địa bàn và chủ yếu tập trung vào 3 tháng hè.

          Phường có 03 trường với 50 phòng học, 02 trường chuẩn quốc gia giai đoạn  I, 01 trường chuẩn QG giai đoạn II. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học luôn đạt 100%.  Phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao hoạt động sôi nổi. Là địa bàn có nhiều di tích được xếp hạng lịch sử văn hoá như: Đình Trà Cổ, chùa Vạn Linh Khánh... nhà thờ Trà Cổ nên hàng năm có rất nhiều các lễ hội được tổ chức mang nét văn hoá độc đáo của địa phương.Cơ sở Y tế đảm bảo phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trên dịa bàn. Có 04 giường bệnh, trang thiết bị hiện đại: máy siêu âm, máy khí dung,…Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.Công tác an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

UBND phường Trà Cổ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và của Đảng uỷ, HĐND phường Trà Cổ. UBND thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều được quy định tại chức năng, nhiệm vụ của Luật tổ chức chính quyền địa phương; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội… trên địa bàn. Số lượng cán bộ, công chức của phường bố trí 21/23 biên chế được giao (nữ là: 12, nam: 09).

      
 

 

hoapt
Tuổi trẻ Trà Cổ
Loading...