HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông tin chung UBND Thành phố

15/10/2021 08:33

1. Thông tin chung:  
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái
      Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - Móng Cái
      Điện thoại: 02033.3881.284
      Fax: 033.3881.071

      E-mail: ubndmc@quangninh.gov.vn

2. Thường trực UBND Thành phố:

Đồng chí: HỒ QUANG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: hoquanghuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: ĐỖ VĂN TUẤN

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Số điện thoại: 0936912829

- Email: dovantuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN PHÚC VINH

   Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0913.355.939

- Email: nguyenphucvinh@quangninh.gov.vn   

Đồng chí: NGUYỄN THU HƯƠNG

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại:  0904.089.068

- Email: nguyenthuhuong.mc@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...