Banner trang chủ

HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông tin chung UBND

1. Thông tin chung:  
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái
      Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - Móng Cái
      Điện thoại: 02033.3881.284
      Fax: 033.3881.071

      E-mail: ubndmc@quangninh.gov.vn

2. Thường trực UBND Thành phố:

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 02033.784.868

- Email: nguyentiendung@quangninh.gov.vn

 

 

Đ/c: Nguyễn Văn Đô

 Ủy viên BTVPhó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế,  Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:                      01689.296888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:  0904.089.068

- Email:  nguyenthuhuongpgdmc@gmail.com

Đ/c: Đỗ Xuân Điệp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 

- Email: 

 

 

 3. Uỷ viên UBND Thành phố:  

1 - Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng
Chủ tịch UBND Thành phố
2 - Đồng chí: Nguyễn Văn Đô
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
3 - Đồng chí: Nguyễn Thu Hương
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
4 - Đồng chí: Đỗ Xuân Điệp
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
4 - Đồng chí: Dương Thị Huệ    
Trưởng phòng Kinh tế
5 - Đồng chí:  Nhâm Sỹ Tiện
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố
6 - Đồng chí: Lê Hồng Vân
Trưởng Công an Thành phố