Thông tin chung về xã Hải Tiến

15/10/2021 15:10
UBND xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Trụ sở: Tại thôn 6 xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 02033.786.442

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND – UBND xã Hải Tiến được quy định tại mục 3 Chương II Luật tổ chức chính quyền địa phương số 772015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (Từ Điều 30 đến điều 36); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12 Điều 2).

- Đảng bộ xã Hải Tiến có nhiệm vụ được quy định tại Điều 23, Chương V của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 01 năm 2011.

2. Đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên xã Hải Tiến:

- Vị trí địa lý: Hải Tiến là xã cửa ngõ vào thành phố Móng Cái, cách trung tâm thành phố Móng Cái 12 km về phía tây. Phía bắc giáp xã Hải Sơn, Bắc Sơn (Móng Cái), phía Tây giáp xã Quảng Nghĩa (Móng Cái), phía đông giáp xã Hải Đông (Móng Cái), phiá nam giáp biển.

- Diện tích tự nhiên: Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.428,12 ha, Địa giới hành chính được chia thành 09 thôn với 08 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chỉ, Mường, Dao, Hoa đều sống thuận hòa đoàn kết chung sức, chung lòng cùng địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp, giữ gìn thuần phong mĩ tục, bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

- Tình hình Đảng bộ :Đảng bộ xã có 153 đảng viên, chia thành 14 chi bộ. Hoạt động của Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã đi vào nề nếp, đẩy mạnh các hoạt động quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và tích cực triển khai thực hiện các qui định về chính sách, pháp luật, Qui chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả tốt.

- Về Kinh tế: Trên địa bàn xã ổn định và phát triển, trong các lĩnh vực: sản xuất nông – lâm - ngư nghiệp, nông nghiệp chiếm 65%, kinh doanh dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 20%, còn lại 15% các ngành khác; thu ngân sách nhà nước đều đạt và vượt KH giao; Các lĩnh vực về VHXH có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh, hiện còn 12 hộ nghèo = 0,69%, hộ cận nghèo còn 02 hộ = 0,1%; các phong trào thi đua được phát động mạnh, lan tỏa và đạt hiệu quả. 

- Văn hóa xã hội: Xã có 1.738 hộ, gần 4000 nhân khẩu; thành phần dân tộc: kinh, tày, dao, hoa, sán dìu... Các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân: Trung tâm Văn hóa xã, các Nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao đơn giản, Khu vui chơi Thanh thiếu niên xã.... Xã đạt và giữ vững danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới”, 100% thôn trên địa bàn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” . Xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế, đạt chuẩn quốc gia về trường học.  

- Tình hình an ninh, quốc phòng: Là xã ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có vụ án hình sự nghiêm trọng xảy ra; những năm gần đây trên địa bàn không có khiếu nại, tố cáo, nhân dân đoàn kết, đồng thuận, chấp hành tốt pháp luật, tự nguyện tham gia đóng góp các quỹ nhân đạo từ thiện do các cấp phát động.

Loading...