Thông tin chung xã Vĩnh Thực

14/07/2023 08:06
Tình hình kinh tế, Văn hoá - Xã hội, an ninh - quốc phòng

Thông tin chung xã Vĩnh Thực

Địa chỉ trụ sở: Thôn 02 - xã Vĩnh Thực - thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh.

Điện Thoại: 02033.785.058

Email: ubndxvinhthuc.tpmcquangninh.gov.vn

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND - UBND xã Vĩnh Thực được quy định tại mục 4 Chương III Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (Từ Điều 58 đến điều 64); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Khoản 17, Khoản 18, Khoản 19, Khoản 20  Điều 2.

- Đảng bộ xã Vĩnh Thực có nhiệm vụ được quy định tại Điều 23, Chương V của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 01 năm 2011.

2. Đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên xã Vĩnh Thực.

- Vị trí địa lý: Vĩnh Thực là xã Đảo cách trung tâm thành phố Móng Cái hơn 20km về phía Bắc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, khu vực phía Đông bắc của Tổ quốc, có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp phường Bình Ngọc và xã Vạn Ninh, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp xã Vĩnh Trung - thành phố Móng Cái; phía Nam giáp với Đảo Trần - xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

- Diện tích tự nhiên: Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 21,13 km2 (2.113,47 ha) trong đó: Đất nông nghiệp 1.453,08ha; đất lâm nghiệp 1.174,45ha; đất sản xuất nông nghiệp 384,94ha; đất trồng cây hàng năm 84,19ha; đất có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản 66ha; đất phi nông nghiệp 238,72ha; đất ở 20,96ha; đất chuyên dùng khác 133,85ha.

- Về kinh tế: Tiếp tục được phát triển đúng hướng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nghị quyết HĐND xã đề ra. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt của xã; đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

- Văn hóa - Xã hội: Dân số xã Vĩnh Thực hiện nay 942 hộ = 3.350 nhân khẩucó 10 thành phần dân tộc. Công tác tuyên truyền, thông tin trên địa bàn luôn được thực hiện tốt, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt, băng zôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân và cán bộ, đảng viên luôn hưởng ứng tích cực như bóng đá, bóng chuyền hơiPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được nhân dân hưởng ứng và đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 94%; hàng năm 3/3 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các trường học trên địa bàn phát triển cả về quy mô và chất lượng, đủ 3 cấp học với hệ thống trường cao tầng kiên cố và cả 3 trường đều đạt chuẩn Quốc gia. Các chỉ tiêu về giáo dục đều đạt và vượt Nghị quyết Đảng uỷ, HĐND xã đề ra. Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp các trường đạt 100%; 3/3 trường liên tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. 

- Về phát triển du lịch, dịch vụ: Với niềm tin tuyệt đối vào đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thực đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết thi đua quyết thắng thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, du lịch, dịch vụ, trên địa bàn có 04 dịch vụ vận tải hành khách giữa đảo và đất liền, 02 điểm du lịch là Trạm đèn biển Hải Đăng đầu tán và bãi biển Đầu Đông, 07 điểm nhà có phòng cho thuê, hàng năm thu hút từ 40.000 - 70.000 lượt khách đếm thăm quan.

- Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm, hiện không còn hộ nghèo. Công tác thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và người được hưởng chính sách xã hội luôn được quan tân chu đáo, chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng luôn được giải quyết kịp thời, không để xảy ra tồn đọng. Hàng năm xã tổ chức vận động xã hội hóa tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã với kinh phí trên 300 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%.

- Tình hình an ninh, quốc phòng:

+ Về công tác Quốc phòng: Luôn sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng Dân quân, dự bị động viên, đăng ký độ tuổi 17, công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch trên giao, công tác phối hợp cùng các ngành chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

+ Về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: ổn định và giữ vững, luôn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Quốc gia. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp và ngày càng có chiều sâu; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, trên địa bàn xã không có trọng án, không có các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác; làm tốt công tác quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; xây dựng tốt mô hình tự quản trong thôn về an ninh trật tự. Công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhất là các đối tượng tạm trú đi vào nề nếp và đúng qui định, thực hiện tốt Đề án 06/ĐA-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Lê Văn Tiền
Loading...