Thông tin chung Đảng bộ Thành phố

1. Thông tin chung 
  Tên cơ quan: Thành uỷ Móng Cái 
  Địa chỉ        : Móng Cái - Quảng Ninh 
  Điện thoại    : 02033.883.857 
  Fax              : 02033.881.120 
  E-mail          : tumc@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy 

THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ MÓNG CÁI

Đồng chí : HOÀNG BÁ NAM

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học

                                      Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0934.207.666

- Email: hoangbanam.ct@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN VĂN ĐÔ

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch  HĐND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế,

                                      Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại:  0389.296.888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: HỒ QUANG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chín trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: hoquanghuy@quangninh.gov.vn

      DANH SÁCH UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

01

Hoàng Bá Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái

02

Nguyễn Văn Đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố                

03

Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

04

Dương Thị Huệ

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố

05

Đỗ Văn Tuấn

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

06

Đặng Quang Hanh

UVBTV, Thủ trưởng Cơ quan UB Kiểm tra - Thanh tra Thành phố

07

Bùi Thị Lệ Hằng

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, GĐ TT Chính trị TP

08

Vũ Thị Thanh Thảo

UVBTV, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

09

Đỗ Viết Mạnh

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch MTTQ TP

10

Lê Hồng Vân

UVBTV, Trưởng Công an Thành phố

11

Hoàng Minh Vương

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

12

Trần Quốc Nam

UVBTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa

13

Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

14

Nguyễn Phúc Vinh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

15

Nguyễn Thị Ninh

Chánh Văn phòng Thành ủy Móng Cái

16

Hoàng Anh Tuất

Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

17

Phạm Văn Hoan

Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành phố

18

Nguyễn Thu Trình

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố

19

Hà Thị Mai

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Thành phố

20

Bùi Thị Thúy Nga

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố

21

Trần Ngọc Trung

Bí thư Thành Đoàn Móng Cái

22

Nguyễn Đức Thành

Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

23

Vũ Thị Thanh Phương

Chánh án Tòa án nhân Thành phố

24

Hoàng Ngọc Anh

Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

25

Nguyễn Thị Hậu

Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND Thành phố

26

Đỗ Thị Hồng Nhung

Trưởng Phòng Quản lý đô thị Thành phố

27

Nguyễn Đông Phong

Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

28

Dương Trí Tuệ

Trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

29

Phùng Thị Thu Vân

Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

30

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Phòng Lao động - TB - XH Thành phố

31

Phạm Thị Oanh

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố

32

Lương Quang Sở

Trưởng BQL Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

33

Nguyễn Thanh Hải

Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng Thành phố

34

Hoàng Anh Ngọc

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố

35

Nguyễn Viết Sơn

Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu QT Móng Cái

36

Lê Văn Cường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Yên

37

Nguyễn Văn Chiều

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông

38

Nguyễn Chí Trung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Dương

39

Mễ Quang Vinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Lạc

40

Lê Văn Vĩnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ka Long

41

Trần Bích Ngọc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú

42

Trần Trung Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...