Thông tin lãnh đạo, CBCC Phường Trần Phú

06/10/2021 14:57
Phường Trần Phú được thành lập ngày 05/8/1998, nằm trong trung tâm của thành phố Móng Cái, có diện tích tự nhiên 102,74 ha, phía Đông giáp phường Hải Hòa, phía Tây giáp phường Kalong, phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với 1,3km đường biên giới; phía Nam giáp phường Hòa Lạc. Đơn vị hành chính của phường được chia thành 03 khu với tổng số 1125 hộ, 3918 khẩu

Cơ cấu kinh tế của phường được xác định là du lịch- dịch vụ- thương mại- tiểu thủ công nghiệp, lấy du lịch làm nền kinh tế mũi nhọn .Trên địa bàn phường có Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu tiểu ngạch KaLong, 200 đầu mối cơ quan, doanh nghiệp, có 4 chợ và 3 trung tâm thương mại với 3000 hộ kinh doanh Việt Nam và Trung Quốc, 95 khách sạn, nhà nghỉ, 03 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, phố đi bộ, khu ẩm thực. Hàng ngày, có hàng nghìn du khách đến tham quan, mua sắm trên địa bàn phường.

Cơ cấu tổ chức gồm: 01 Đảng bộ với 06 chi bộ trực thuộc; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH: Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ủy ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định  tại điều Điều 58, 59 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ở phường, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

II. THÔNG TIN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

  

                                           Đ/C: NGUYỄN THỊ NINH

                 Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế - Chính trị.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 • Điện thoại: 0904.015.818
 • Email : nguyenthininh@quangninh.gov.vn

     

                                       Đ/C: TRẦN HỮU THANH

            Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0903471819

Email : tranhuuthanh@quangninh.gov.vn

    

                                Đ/C: DƯƠNG CÔNG BINH

        Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh khách sạn – du lịch
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại: 0903471819

       Email : duongcongbinh@quangninh.gov.vn

     

                                 Đ/C: NGUYỄN TIẾN SƠN

            Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật kinh tế ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0988182999

Email : nguyentienson@quangninh.gov.vn

     

                                   Đ/C: BÙI TRUNG DŨNG

             Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tiếng Trung Quốc, Cử nhân Toán -Tin ứng dụng; Thạc sĩ quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại: 0903471819

Email : tranhuuthanh@quangninh.gov.vn

     

                              Đ/C: TRẦN TRƯỜNG DOANH

                    Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0936231668

Email : doanhct82@gmail.com

    

                      Đ/C: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

               Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0366866058

Email : nguyenthihuongiang@quangninh.gov.vn

    

                       Đ/C: NGUYỄN ĐÌNH BẢNG

                     Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

 • Trình độ chuyên môn:  Sỹ quan Biên phòng
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Điện thoại: 0903454387

Email : nguyendinhbang@quangninh.gov.vn

    

                                          Đ/C: ĐOÀN VĂN HIỀN

           Đảng ủy viên;  Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0344588766

Email : vanhien11022011@gmail.com

     

                                              Đ/C: VŨ HIẾU TRUNG

 Đảng ủy viên, Thành viên UBND; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Công tác xã hội; Trung cấp quân sự cơ sở;  Trung cấp kế toán tổng hợp; Trung cấp quản lý hành chính Nhà nước
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0912513658

Email : vuhieutrung@quangninh.gov.vn

   

                                 Đ/C: NGUYỄN THẾ ĐÔNG

                             Công chức Tư pháp – Hộ tịch

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0912089510

Email : nguyenthedong@quangninh.gov.vn

    

                                   Đ/C PHẠM QUANG TRUNG

                                  Công chức Văn hóa – Xã Hội

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân công tác xã hội; Cử nhân Luật kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0936231668

Email : phamquangtrung@quangninh.gov.vn

   

                                 Đ/C: NGUYỄN TRUNG HIẾU

                                Công chức Văn hóa – Xã Hội

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân triết học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0397871102

Email : hieunguyenmc@gmail.com

    

                                              Đ/C BÙI THỊ HÀ

                    Đảng ủy viên; Công chức Tư Pháp - Hộ Tịch

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 • Điện thoại: 0397386511

Email : buithiha@quangninh.gov.vn

    

                                    Đ/C: ĐOÀN THỊ TÂM LIÊN

                 Công chức Địa chính – Xây dựng; Đô thị & Môi Trường

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Điện thoại: 0977767876

Email : tamlien94@gmail.com

   

                        Đ/c Bùi Văn Cộng

Công chức Địa chính – Xây dựng; Đô thị & Môi Trường

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Đất Đai
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0966208988

Email : congvanninhdc@gmail.com

   

                                  Đ/C: HOÀNG THU HUỆ

                            Công chức Tài chính Kế Toán

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0397871088

Email : hoangthuhue@gmail.com

 

 

Loading...