Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Ka Long

Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Ka Long

13/10/2021 08:16
Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức phường:

 

 Đ/c: Bùi Thị Thúy Nga

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục - PT cộng đồng;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

- Điện thoại: 0986103556

- Email: buithithuynga@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phan Thế Hòa

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND  phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 10/10;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành luật;

- Trình độLý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0979.090.906

- Email: phanthehoa@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Dương Công Binh:

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh khách sạn - du lịch;

-Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0379.704.333

- Email: duongcongbinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Thị Bích Hoàn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kết toán; Cử nhân luật kinh tế;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0901.589.638

- Email: dothibichhoan@quangninh.gov.vn

Đ/c: Bùi Sơn Trường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0356797636

- Email: buisontruong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thạch

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân sư phạm Ngữ văn;

- Lý luận chính trị: Cử nhân;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0986.536.848

- Email: nguyenngocthach.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Tô Thị Hải Thanh

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kỹ thuật môi trường;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0383.835.338

- Email: tothihaithanh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Chu Thị Ninh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0981.921.688

- Email: chuthininh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Phan Ngọc Khương

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 10/10;

- Trình độ Chuyên môn: Sỹ quan chỉ huy biên phòng;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước:

- Số điện thoại: 0989.198.336

- Email: phamngockhuong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Bùi Hữu Đạt

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai; Đại học chuyên ngành môi trường;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0396.603.998

- Email: buihuudat@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Ngọc Dũng

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0912.230.025

- Email: vungocdung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Phạm Cao Miên

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành luật kinh tế;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0948549168

- Email: phamcaomien@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lê Đức Chung

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành luật;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0934.492.088

- Email:  leducchung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0387.678.066

- Email: nguyenhung6@quangninh.gov.vn

Đ/c: Dương Trọng Bính

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai; Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật mỏ;

- Trình độ Lý luận chính trị:

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0919.639.866

 Email: duongtrongbinh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Trần Quốc Hiệp

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành luật kinh tế;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0986.484.128

- Email: tranquochiep@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Mộng Thu

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0918.757.816

 Email: nguyenmongthu@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Mai Hoa

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán phường Ka Long

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0932.294.529

 Email: nguyenthimaihoa@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Thị Lan

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê phường Ka Long

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Du lịch;

- Trình độ Lý luận chính trị: 

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0906125882

- Email:  vuthilan@quangninh.gov.vn

Đ/c: Mễ Thùy Linh

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán phường Ka Long

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán;

- Trình độ Lý luận chính trị:

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0396027625

 Email: methuylinh@quangninh.gov.vn

 

Trần Quốc Hiệp
Loading...