Thông tin lãnh đạo, CBCC Phường Trần Phú

06/10/2021 14:38
Phường Trần Phú được thành lập theo Nghị định 52/NĐ-CP ngày 5/8/1998 của Chính Phủ, là phường biên giới có tổng diện tích tự nhiên là 102,74 ha. được chia làm 03 khu phố, có 1,3 km đường biên giới quốc gia, có 02 mốc giới 1369 (2) và mốc 1368 (2); phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phía Nam giáp phường Hoà Lạc, phía Tây giáp phường Ka Long, phía Đông giáp Phường Hải Hoà.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Gồm: 01 Đảng bộ với 08 chi bộ trực thuộc; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH: Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ủy ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định  tại điều Điều 58, 59 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ở phường, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

II. THÔNG TIN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

                Đ/C: NGUYỄN THỊ NINH

      Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế - Chính trị.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 • Điện thoại: 0904.015.818
 • Email : nguyenthininh@quangninh.gov.vn
                             

                     Đ/C: TRẦN HỮU THANH

         Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0903471819

Email : tranhuuthanh@quangninh.gov.vn

    

                     Đ/C: NGUYỄN CHÍ ĐỨC

        Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0832333888

       Email : nguyentriduc1978@quangninh.gov.vn

                           

                   Đ/C: NGUYỄN TIẾN SƠN

            Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật kinh tế ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0988182999

Email : nguyentienson@quangninh.gov.vn

                            

                     Đ/C: BÙI TRUNG DŨNG

             Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tiếng Trung Quốc, Cử nhân Toán -Tin ứng dụng; Thạc sĩ quản lý kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại: 0932338886

Email : buitrungdung.ptp@quangninh.gov.vn

                                       
                             

             Đ/C: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

               Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0366866058

Email : nguyenthihuongiang@quangninh.gov.vn

    

               Đ/C: TRẦN MẠNH DŨNG

             Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

 • Trình độ chuyên môn:  Đại học Luật
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Điện thoại: 0911499433

Email : trandung481985@quangninh.gov.vn

                            

                 Đ/C: ĐOÀN VĂN HIỀN

           Đảng ủy viên;  Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0344588766

Email : vanhien11022011@gmail.com

                            

                  Đ/C: VŨ HIẾU TRUNG

 Đảng ủy viên, Thành viên UBND; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Công tác xã hội; Trung cấp quân sự cơ sở;  Trung cấp kế toán tổng hợp; Trung cấp quản lý hành chính Nhà nước
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0912513658

Email : vuhieutrung@quangninh.gov.vn

                                      
                        

                    Đ/C PHẠM QUANG TRUNG

                Công chức Văn hóa – Xã Hội

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân công tác xã hội; Thạc Sỹ Luật kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0977056650

Email : phamquangtrung@quangninh.gov.vn

                         

                  Đ/C: NGUYỄN TRUNG HIẾU

                Công chức Văn hóa – Xã Hội

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân triết học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0397871102

Email : hieunguyenmc@gmail.com

                       

                    Đ/C BÙI THỊ HÀ

   Đảng ủy viên; Công chức Tư Pháp - Hộ Tịch

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 • Điện thoại: 0397386511

Email : buithiha@quangninh.gov.vn

                        

                Đ/C: ĐOÀN THỊ TÂM LIÊN

       Công chức Địa chính – Xây dựng; Đô thị & Môi Trường

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Điện thoại: 0977767876

Email : tamlien94@gmail.com

                       

                      Đ/c BÙI VĂN CỘNG

Công chức Địa chính – Xây dựng; Đô thị & Môi Trường

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Đất Đai
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0966208988

Email : congvanninhdc@gmail.com

                      

                   Đ/C: HOÀNG THU HUỆ

              Công chức Tài chính Kế Toán

 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Điện thoại: 0397871088

Email : hoangthuhue@gmail.com

 

 

 

Tâm Liên
Loading...