Thông tin tổ chức bộ máy UBND xã Hải Xuân

15/10/2021 00:31
Thông tin bộ máy lãnh đạo, cán bộ công chức UBND xã Hải Xuân

Đồng chí: PHẠM THANH HUYỀN  

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ  

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0366666389

- Emai: phamthanhhuyen2@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  VI VIẾT CƯỜNG  

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0948548658

- Emai: vivietcuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: CUNG VĂN TÂN 

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0903459036

- Emai: cungvantan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ BÌNH 

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0396802269

- Email: phamthibinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí:NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0332313333

- Emai: nguyenmanhcuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI XUÂN VĨNH 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0904251345

- Emai: buixuanvinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: CHU QUANG MINH 

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Knh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0916883848

- Email: chuquangminh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:CUNG THỊ THU HÀ 

- Chức vụ: Chủ tịch hội LHPN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại:0396221166

- Email: cungthithuha.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: CAO THỊ PHƯƠNG THẢO 

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước:

- Điện thoại: 0374178196 

- Email: caothiphuongthao@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:MAI THANH TÙNG 

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại:0938351102

- Email: maithanhtung1.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: LÊ VIỄN MINH 

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0982061465

- Email: levienminh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM VĂN THẮNG 

- Chức vụ: Công chức VP - TK

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại:0915261968

- Email:phamvanthang.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: KHỔNG THỊ NGỌC 

- Chức vụ: Công chức VP - TK

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0937621666

- Email:khongthingoc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM NGỌC THÀNH 

- Chức vụ: Công chức VH - XH 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại:0982923282

- Email: phamngocthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ BÍCH LIÊN 

- Chức vụ: Công chức VH - XH 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0934230288

- Email: phamthibichlien@quangninh.gov,vn

Đồng chí: PHẠM CAO MIÊN 

- Chức vụ: Công chức tư pháp - Hộ tịch 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại:0948549168

- Email:phamcaomien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: TRẦN QUỐC CƯỜNG 

- Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai 

- Điện thoại: 0904638346

- Email:tranquoccuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 

- Chức vụ:Công chức địa chính - NN - XD- MT 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:0935639866

- Email:nguyenthiminhhue@quangninh,gov.vn

 

Đồng chí:NGÔ VĂN HUẤN 

- Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân xã 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Điện thoại:0974020178

- Email: ngovanhuan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: TRẦN VĂN HÙNG 

- Chức vụ: Chủ tịch hội CCB xã

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Điện thoại:0344055552

- Email:tranvanhung.mc@quangninh.gov.vn

Trung Nguyen
Văn Phòng UBND Xã
Loading...