Thông tin tổ chức bộ máy xã Hải Đông

08/10/2021 00:00
Thông tin Lãnh đạo, Cán bộ, công chức xã Hải Đông

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Dũng

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số ĐTDĐ: 0936.039.888

- Email: nguyenngocdung@quangninh.gov.vn

­

Đồng chí: Nguyễn Tiến Lương

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0896438998

Đồng chí: Nguyễn Lệ Hằng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0399153523

­­

Đồng chí: Phạm Văn Hồng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0974389178

Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0904001398

Đồng chí: Bùi Đức Dũng

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0376558128

Đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0978541980

Đồng chí: Nguyễn Văn Bảo

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0972198399

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Chu

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0913006874

Đồng chí: Lương Văn Hùng

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0974153272

Đồng chí: Hoàng Nha Trang

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý Văn hóa

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0918951305

Đồng chí: Trần Thị Sinh

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0968721081

Đồng chí: Đỗ Thị Gấm

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0943885688

Đồng chí: Phạm Duy Phan

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0975759056

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính - Môi trường - Quản lý đất đai

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước:

- Điện thoại: 0398964221

Đồng chí: Nguyễn Văn Túc

- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0985667269

Đồng chí: Nguyễn Thị Đông

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0835218599

Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông Nghiệp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0363635872

Đồng chí: Phạm Thị Hương

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác Xã hội

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước:

 - Điện thoại: 0388599223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hương
Loading...