Thông tin Tổ chức bộ máy xã Vĩnh Trung

15/10/2021 09:50

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hồng

 - Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch UBND

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0912402019

Đồng chí: Phạm Văn Huân

- Chức vụ: Phó Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 09389081975

Đồng chí: Đoàn Thị Xoan

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0349824058

 

Đồng chí: Nguyễn Thế Thảo

 - Chức vụ: Phó Bí thư, Cán bộ biên phòng tăng cường

 - Trình độ chuyên môn: Học viện biên phòng

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Trung cấp 

- Điện thoại: 0912080647

Đồng chí: Phạm Văn Bạch

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân Sự

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0914665414

Đồng chí: Lê Văn Viện

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0942097938

Đồng chí:Tô Văn Thủy

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành Chính

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0982663596

Đồng chí: Phạm Văn Hào

 - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ 

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sửa chữa

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0948413568

Đồng chí: Phạm Văn Vinh

 - Chức vụ: Chủ tịch Cựu chiến binh

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0963383494

Đồng chí: Phạm Thị Thuận

 - Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0338134888

Đồng chí: Đặng Thanh Quản

 - Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh Niên

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: 

- Điện thoại: 0975963258

Đồng chí: Đoàn Văn Cường

 - Chức vụ: Công chức Văn Phòng - Thống Kê

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

 - Trình độ lý luận chính trị: 

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0979013288

Đồng chí: Phạm Văn Như

 - Chức vụ: Công chức Văn Phòng - Thống Kê

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0374992697

Đồng chí: Đoàn Văn Cường

 - Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0981216811

Đồng chí: Đoàn Tiến Dũng

 - Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công Tác xã hội

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0942097990

Đồng chí: Phạm Văn Thìn

 - Chức vụ: Công chức Địa Chính NN-XD&MT

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai

 - Trình độ lý luận chính trị: 

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0355180993

Đồng chí: Đoàn Văn Sinh

 - Chức vụ: Công chức Địa Chính NN-XD&MT

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0964290362

Đồng chí: Phạm Văn Yên

 - Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0383580388

Đồng chí: Lê Văn Thường

 - Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0969991845

Loading...