THƯ KÊU GỌI: Ủng hộ kinh phí tổ chức Lễ hội Đình Bình Ngọc năm 2023

29/06/2023 18:44
Để đảm bảo kinh phí tổ chức Lễ hội; UBND phường, Ban Tổ chức Lễ hội Đình Bình Ngọc kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn phường; Kiều bào Bình Ngọc đang sinh sống và làm việc ở trong nước và nước ngoài bằng tình cảm, ý thức trách nhiệm với quê hương, cùng tham gia ủng hộ kinh phí tổ chức Lễ hội Đình Bình Ngọc năm 2023.

 

 

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...