ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thư kêu gọi tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất nhân dịp Tháng cao điểm "Vì người nghèo" trên địa bàn thành phố Móng Cái

29/09/2022 11:14
pv

Tệp đính kèm


Loading...