Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí tổ chức Lễ hội đền Xã Tắc năm 2023

28/01/2023 10:33
Năm 2018, Lễ hội đền Xã Tắc đã được phục dựng, tổ chức hàng năm từ ngày 30/01 đến hết ngày 01/02 Âm lịch và nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo nhân dân. Năm 2023, UBND thành phố Móng Cái quyết định tổ chức Lễ hội đền Xã Tắc đầy đủ cả phần Lễ và phần Hội. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí hiện nay còn hạn hẹp, Ban Quản lý di tích Quốc gia đền Xã Tắc kính mong nhận được sự hảo tâm, công đức, giúp đỡ ủng hộ kinh phí của quý tập thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân và du khách thập phương để tổ chức Lễ hội được đảm bảo đầy đủ, trang trọng và chu đáo. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: - Ban Quản lý di tích Quốc gia đền Xã Tắc (số 211 A, đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng Cái); - Hoặc chuyển về tài khoản của UBND phường Ka Long, số 44410000418662 tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Móng Cái.
Trần Quốc Hiệp
Loading...