Thư xin lỗi công dân

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất xin lỗi công dân: bà Vũ Thị Liễu, ông Nguyễn Sỹ Vời, bà Nguyễn Thị Hường, ông Tăng Xuân Giang

Danh sách tệp đính kèm

Loading...