Thư xin lỗi công dân

23/09/2021 14:50
Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất xin lỗi công dân: bà Vũ Thị Liễu, ông Nguyễn Sỹ Vời, bà Nguyễn Thị Hường, ông Tăng Xuân Giang

Tệp đính kèm


Loading...