Thường trực HĐND Thành phố làm việc với UBND Thành phố

07/04/2023 08:43
Sáng 7/4, Thường trực HĐND Thành phố đã có buổi làm việc với UBND Thành phố để nghe tiến độ, kết quả triển khai thực hiện giải quyết tồn tại đất đai đối với 1.022 hồ sơ tại Ninh Dương và tồn tại đất đai tại phường Trà Cổ. Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố.
Thường trực HĐND Thành phố làm việc với UBND Thành phố

Theo báo cáo của UBND Thành phố về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện giải quyết tồn tại đất đai đối với 1.022 hồ sơ tại phường Ninh Dương và tồn tại đất đai tại phường Trà Cổ. Thực hiện các Văn bản số 5479/STC-QLGCS ngày 04/10/2022 của Sở Tài chính về việc giải quyết vương mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phường Ninh Dương, TP Móng Cái; Thông báo kết luận số 395/TB-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc giải quyết 1322 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Ninh Dương; Thông báo số 51-TB/TU ngày 14/11/2022 của Thành ủy và Công văn số 3686/UBND-VP ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố triển khai thực hiện, trong đó giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND phường Ninh Dương căn cứ chức năng nhiệm vụ, thông báo công khai để các hộ dân biết, phối hợp kê khai, hoàn thiện hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết trình tự, thủ tục theo quy định. 

Các địa phương, đơn vị tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Đến ngày 31/3/2023, đã rà soát và làm việc với 359 hộ dân, trong đó, 177 hồ sơ giải quyết xong (75 hồ sơ đã thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất, hoặc đã thu hồi do giải phóng mặt bằng, hoặc thu hồi theo Bản án đã có hiệu lực thi hành;102 hồ sơ đã có Quyết định điều chỉnh kết quả công nhận quyền sử dụng đất; hộ dân được cấp lại Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định); 159 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, gồm 90 hồ sơ đã đưa vào trung tâm hành chính công; 69 số hồ sơ UBND phường Ninh Dương đã rà soát và phải thu thập bổ sung tài liệu, chưa nộp hồ sơ theo quy trình TTHC; 23 hồ sơ phát sinh vướng mắc.

Đối với tồn tại đất đai tại phường Trà Cổ, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND phường Trà Cổ đã rà soát sơ bộ theo các quyết định công nhận quyền sử dụng đất, hiện đang triển khai sao lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lưu trữ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, làm cơ sở rà soát, xác minh và làm việc với các hộ dân.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND phường Ninh Dương, Trà Cổ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ dân đảm bảo thời gian theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; UBND phường Ninh Dương, Trà Cổ đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục mời các hộ dân để làm việc theo lộ trình, trong quá trình triển khai quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là khâu nghiệp vụ trong quản lý, thiết lập hồ sơ để tránh sai sót hoặc bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với quá trình thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng để Nhân dân phối hợp tốt trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận sự và đánh giá cao vào cuộc tích cực, hiểu quả của UBND Thành phố, các phòng ban liên quan và UBND 2 phường Trà Cổ và Ninh Dương trong việc giải quyết tồn đọng về đất đai cho Nhân dân; đã huy động được sự đoàn kết, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách và cái khó, vì lợi ích chung, vì lợi ích của nhân dân và đảm bảo hài hòa với các quy định của pháp luật. Từ đó, có thể thấy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác tuyên truyền, công tác quy hoạch, quản lý ngân sách được tăng cường và đảm bảo hơn; qua giải quyết việc khó, việc tồn đọng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành với các địa phương được nâng cao. Đồng thời rút ra được kinh nghiệm trong việc huy động sức mạnh tập thể, phát huy được nhiều sáng kiến, quy trình giải quyết đúng và trúng.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo phường Ninh Dương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các những nội dung đã chỉ ra. Dành thời gian tự rà soát, xem xét, tự kiểm tra các hồ sơ thủ tục đã giải quyết của từng phường. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để tạo sự đồng thuận thực hiện đúng chủ trương của cấp ủy, chính quyền Thành phố, vì mục tiêu giải quyết đảm bảo quyền lợi của người dân. Bám sát cách thức giải quyết dễ làm trước, khó làm sau và làm cuốn chiếu. Trong quá trình giải quyết, các khó khăn tồn tại, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị và Thường trực UBND Thành phố. Phát huy vai trò quan trọng của cấp xã, phường là người xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng đất, nhân hộ khẩu để triển khai thực hiện. Chỉ đạo đẩy nhanh việc rà soát tổng thể đất ở. UBND nghiên cứu thành lập tổ công tác rà soát tổng thể đất ở cho dân để triển khai bài bản, đồng bộ và hiệu quả; sớm họp rút kinh nghiệm để có chỉ đạo về cách thức, quy trình, biện pháp giải quyết từ lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố đến tổ chức thực hiện của cấp ủy, HĐND, chính quyền, MTTQ cấp xã, phường. Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể cấp phường vào cuộc vận động người dân đồng thuận, tích cực chủ động tham gia phối hợp trong việc rà soát tổng thể đất ở của dân. HĐND 2 phường Trà Cổ, Ninh Dương tăng cường vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử; đại biểu HĐND ở từng khu dân cư, đại biểu HĐND và 2 Ban của HĐND Thành phố tiếp tục có sự phối hợp để giám sát. Các ngành tiếp tục nghiên cứu các quy trình đảm bảo hỗ trợ người dân một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị đối với 663 hồ sơ còn lại của phường Ninh Dương và các hồ sơ cấp đổi đang giải quyết phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 10/2023. Đối với các hồ sơ về cấp đổi GCNQSD của phường Trà Cổ phấn đấu rà soát phân loại xong trước tháng 6/2023 để xin ý kiến Thành uỷ, để UBND Thành phố tập trung chỉ đạo sớm giải quyết cho nhân dân cơ bản xong trong năm 2023. Quá trình giải quyết đề nghị đảm bảo công khai minh bạch, đảm bảo phát huy dân chủ, chông thất thu ngân sách, bám sát các quy định của pháp luật. Đồng thời quan tâm việc rà soát các quy hoạch đất đai đã hết hiệu lực để điều chỉnh kịp thời gắn với việc nghiên cứu quy hoạch các khu đất ở mới cho nhân dân.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...