Thường trực HĐND Thành phố thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Ngày 12/11, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 với UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Thành phố,Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Lãnh đạo các Văn phòng và Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan cùng dự.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất, Thường trực HĐND Thành phố thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND Thành phố khóa XXI và các nội dung khác có liên quan đến tổ chức kỳ họp. Theo đó, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 dự kiến trong 2 ngày (từ ngày 16/12 đến ngày 17/12/2021). Địa điểm tại Hội trường Tầng I - Thành ủy Móng Cái.

Dự kiến chương trình, thời gian các phiên họp gồm: Phiên họp ngày 16/12/2021 thông qua các nội dung: Khai mạc; Thường trực UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Thành phố trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình, đề án; các Ban HĐND Thành phố trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra, Thường trực HĐND Thành phố tóm tắt  kết quả giám sát. Báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái. Buổi chiều, Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo; các đại biểu chia tổ thảo luận, Chủ tọa định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận; Thảo luận tại các Tổ, thảo luận tại Hội trường; Kết thúc phiên thảo luận, Chủ tọa Kỳ họp tổ chức họp với Lãnh đạo UBND Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau (nếu có). Phiên họp ngày 17/12/2021 gồm các nội dung: Tổng hợp, giải trình các nội dung thảo luận tại Tổ, hội trường ngày 16/12/2021; Chất vấn và trả lời chất vấn; Thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu

Để đảm bảo quy trình, thủ tục và hiệu quả thực hiện đối với các nội dung quan trọng trình kỳ họp; Thường trực HĐND Thành phố đề nghị, đối với các nội dung trình liên quan đến Quy chế làm việc của Thành ủy Móng Cái, UBND Thành phố khẩn trương hoàn thành và xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế làm việc số 02-QC/TU của BCH Đảng bộ Thành phố trước khi trình kỳ họp HĐND Thành phố. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu các nội dung cần nghiên cứu, xác định rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn để đề xuất kế hoạch, đề án đảm bảo đúng thẩm quyền của HĐND Thành phố; chuẩn bị đầy đủ các quy trình, thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung trình gửi về Thường trực HĐND Thành phố đảm bảo thời gian, tiến độ quy định. Cùng với việc chuẩn bị dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần chuẩn bị các văn bản để triển khai thực hiện nghị quyết ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu Thường trực HĐND, các ban HĐND Thành phố chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5; tích cực phối hợp với UBND Thành phố cùng các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết một cách nghiêm túc, chặt chẽ đúng trình tự, thủ tục theo Luật định, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn, qua đó khẳng định vai trò của HĐND Thành phố trong tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ qua thực tiễn.

Đồng chí cũng yêu cầu UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các tài liệu kỳ họp như: đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết kèm hồ sơ có liên quan gửi các Ban HĐND Thành phố để thẩm tra và gửi các đại biểu HĐND Thành phố đảm bảo thời gian theo quy định, chậm nhất ngày 01/12/2021. Các Ban HĐND Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, tham vấn để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo phân công, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra. Các báo cáo sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thành phố gửi trước ngày 05/12/2021. Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố gửi về Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 12/12/2021. Đồng chí cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND Thành phố nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND Thành phố cũng bàn, cho ý kiến thống nhất về công tác tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; công tác thẩm tra, giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri  của Thường trực HĐND Thành phố; công tác điều hành kỳ họp; công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2021./.

 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...