Banner tin

Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố làm việc với xã Quảng Nghĩa

Sáng 12/6, tại tầng 1 Thành ủy, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quảng Nghĩa về kết quả triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Thành ủy và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

 

Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố làm việc với xã Quảng Nghĩa

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018, Đảng ủy xã Quảng Nghĩa đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị của Đảng bộ; xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy xã tập trung triển khai thực hiện trong năm đó là: Tập trung chỉ đạo công tác GPMB đường cao tốc trên địa bàn xã; Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, tập trung giải quyết hồ sơ tồn đất đai; Hoàn thiện các tiêu chí NTM, xây dựng hai thôn kiểu mẫu là thôn 1 và thôn 4.

Bằng việc triển khai nhiều giải pháp tích cực, 5 tháng đầu năm 2018, xã Quảng Nghĩa đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội. Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xã đã tổ chức 6 hội nghị trực tuyến học Nghị quyết; đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội…

Về phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục tăng trưởng ổn định; các hoạt động văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trên địa bàn xã chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra; công tác chỉnh trang đô thị, bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được nâng cao; lĩnh vực nông ngiệp được quan tâm, mô hình trồng Cam ngọt phát triển tốt; công tác vệ sinh môi trường đạt kết quả tích cực, tạo được sự hưởng ứng và đồng thuận cao trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Về chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã đạt 17/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu. Đối với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã xây dựng phương án kế hoạch triển khai thực hiện đạt chuẩn xây dựng khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu năm 2018.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, xã Quảng Nghĩa kiến nghị với Thành phố một số nội dung liên quan đến việc quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sắm xe rác; xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa phòng làm việc cho các ban ngành đoàn thể xã; chỉ đạo ngành điện sớm di dời cột điện cao thế tại khu vực Chợ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chợ; chỉ đạo các đơn vị vận động kinh phí để xã đẩy nhanh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…

Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Thành phố ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của xã Quảng Nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí cho rằng, Quảng Nghĩa cần quan tâm phát huy tiềm năng, lợi thế của xã trong phát triển nông - lâm nghiệp gắn với phát triển mô hình trồng cây ăn quả, kết hợp với phát triển kinh tế biển; quan tâm giải quyết các tồn tại về đất đai, nhất là cấp đất ở cho nhân dân; tập trung giải quyết các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí Chợ nông thôn; quan tâm vấn đề vệ sinh, môi trường; xử lý dứt điểm việc giao đất, giao rừng cho nhân dân; giám sát hoạt động của nhà máy xử lý rác thải và vệ sinh môi trường của công ty TNHH Phú Lâm…

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu xã Quảng Nghĩa tiếp thu bổ sung vào giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt là những vướng mắc, khó khăn và những gợi mở để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí đề nghị xã cần nghiêm túc đánh giá lại những kết quả đã đạt được, đặc biệt chỉ ra được những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong thời gian tới; đội ngũ lãnh đạo xã phải thay đổi tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức bộ máy xã phải đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phải xác định được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong quản lý nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo; chủ động trong việc phối hợp giữa lãnh đạo xã với các phòng ban trong thực hiện tốt nhiệm vụ. Đổi mới công tác tuyên truyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu trong công tác quản lý, các đồng chí lãnh đạo xã nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực, quản lý, chức năng của mình thì giải quyết, đối với những vấn đề không thuộc quản lý tập hợp báo cáo về UBND Thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong công tác vệ sinh môi trường, Quảng Nghĩa cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và có cách làm mới; quan tâm đến môi trường nuôi trồng thủy sản. Tăng cường quản lý về đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn; ngăn chặn đánh bắt thủy hải sản bằng những thiết bị hủy diệt; tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp, quản lý rừng; nắm chắc và giữ vững đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu xã nâng cao chất lượng hoạt động Thể dục thể thảo trên địa bàn. Cùng với đó, ngành điện phải đảm bảo nguồn điện cho bà con nuôi trồng thủy sản. Trong xây dựng nông thôn mới phải vào cuộc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi được nhận thức của cán bộ, người dân.

Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, giám sát các chi bộ duy trì sinh hoạt trong dịp hè; quan tâm phát triển chất lượng đảng viên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các phòng ban, đoàn thể trên địa bàn Thành phố phải tích cực vào cuộc cùng với Thành phố kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Ban Dân vận – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương làm việc tại TP Móng Cái

Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Ban Dân vận – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương làm việc tại TP Móng Cái


Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bão số 3

Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bão số 3


Giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2018

Giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2018


Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phô 6 tháng đầu năm 2018

Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phô 6 tháng đầu năm 2018


Móng Cái tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) qua đường truyền trực tuyến

Móng Cái tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) qua đường truyền trực tuyến


Tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 6 tháng cuối năm

Tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 6 tháng cuối năm


Chủ động nắm chắc thông tin bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân

Chủ động nắm chắc thông tin bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Móng Cái

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Móng Cái


Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát PCCC trên địa bàn Thành phố năm 2018

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát PCCC trên địa bàn Thành phố năm 2018


Móng Cái nhiều đột phá trong Cải cách hành chính

Móng Cái nhiều đột phá trong Cải cách hành chính


Bí thư Thành ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố


Thành phố đặc biệt ưu tiên trẻ em vùng hải đảo, biên giới

Thành phố đặc biệt ưu tiên trẻ em vùng hải đảo, biên giới


Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIII

Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIII


TP Móng Cái: Giao ban công tác nội chính tháng 5

TP Móng Cái: Giao ban công tác nội chính tháng 5


Trao huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho Đảng viên

Trao huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho Đảng viên