Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái làm việc với 4 xã tuyến miền núi và biển đảo

11/03/2021 19:09
Ngày 11/3/2021, Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái đã có cuộc làm việc với Đảng ủy- HĐND- UBND 4 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực nằm ở hai địa bàn tuyến miền núi và biển đảo. Năm 2020, 4 xã đã có rất nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, các xã đã tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là ưu tiên trong đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp để đảm bảo nguồn lương thực, thu nhập cho nhân dân, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Đề án 25 cơ bản đúng lộ trình, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được thực hiện phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch; an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng đảm bảo. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Quang cảnh Hội nghị 

Tuy nhiên, do những khó khăn chung do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 và những khó khăn đặc thù trong phát triển KTXH do tác động của vị trí địa lý miền núi, hải đảo nên 4 xã này vẫn còn những hạn chế nhất định trong triển khai thực hiện một số lĩnh vực. Trong đó, có những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, quản lý rừng, bãi triều, bãi đai, quản lý tài chính, việc xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Móng Cái 

chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 4 xã cần thực hiện   

Lắng nghe ý kiến đề xuất của 4 địa phương, giải đáp của các phòng, ban liên quan và ý kiến định hướng của Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã biểu dương tinh thần cố gắng của các địa phương tuyến biên giới miền núi và biển đảo, đồng thời nhấn mạnh: 90% cơ cấu kinh tế của các xã này là nông , lâm, ngư nghiệp, do đó, các địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ vào lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ xuân, quan tâm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự vùng nông thôn, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái kết luận 

Đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2021 là: tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt nhất công tác bầu cử; phòng chống dịch covid-19, thực hiện “mục tiêu kép”, xây dựng nông thôn mới, 4 địa phương Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách vùng, miền với các địa phương trung tâm;  chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm trong một số lĩnh vực với tinh thần quyết liệt, công khai, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tăng cường chất lượng công tác tiếp dân của người đứng đầu; chấn chỉnh, tăng cường đạo đức công vụ, văn hóa văn minh công sở. Cùng với đó, 4 xã tiếp tục cùng các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, phòng chống XNC trái phép trên tuyến biên giới đất liền, trên tuyến biển, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thời gian xa hơn, 4 địa phương tập trung phát triển rừng kết hợp với du lịch sinh thái khu vực miền núi, du lịch biển đảo; đảm bảo quốc phòng an ninh; quản lý tốt đất đai ..

Đồng chí Bí thư Thành ủy giao các xã, phòng ban liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ đất đai, xây dựng, phục vụ công tác GPMB và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ: mặc dù TP Móng Cái đã giành sự quan tâm đặc biệt, cộng với sự tích cực của 4 xã, nhưng mặt bằng kinh tế của 4 địa phương vẫn còn những khó khăn, do vậy, Thành phố sẽ tiếp tục giành sự quan tâm đặc biệt cho các địa phương tuyến miền núi, hải đảo, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc ở 4 xã khắc phục khó khăn, rút ngắn khoảng cách vùng miền với các địa phương trung tâm, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Thành phố.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...