Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái làm việc với 5 xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Xuân

09/03/2021 19:10
Ngày 9/3/2021,Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái đã có cuộc làm việc với Đảng ủy- HĐND- UBND 5 xã: Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Xuân về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị 

5 xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông,Vạn Ninh, Hải Xuân là những địa phương có cơ cấu kinh tế chủ yếu là Nông- Lâm- Ngư nghiệp và có thế mạnh trong phát triển sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Đặc biệt, các xã đã tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, 5 địa phương đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là ưu tiên trong đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp để đảm bảo nguồn lương thực, thu nhập cho nhân dân, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong công tác cán bộ, thực hiện Đề án 25 đúng lộ trình, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được thực hiện phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch; an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng đảm bảo. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái giao nhiệm vụ cho các xã 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái 

yêu cầu các xã "định vị" lại mục tiêu, phương hướng cụ thể hơn để có lộ trình, kết quả rõ ràng trong từng phần việc 

Tuy nhiên, các địa phương cũng còn tồn tại một số hạn chế trong tiến độ xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao; chưa quyết liệt trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân....

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các phòng, ban ngành đã tham gia ý kiến, trả lời những đề xuất của 5 xã liên quan đến từng lĩnh vực.

Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND TP Móng Cái đã tổng hợp, đánh giá, chỉ đạo các xã, ngành liên quan khẩn trương giải quyết những tồn tại, phát huy thế mạnh của từng địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 với nhiều bứt phá, khắc phục những ảnh hưởng khách quan do đại dịch covid-19. Những vấn đề chung của 5 xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Xuân cần quan tâm thực hiện trong năm 2021 là: cần có sự đổi mới trong tư duy, cách làm, đoàn kết chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”- vừa phòng chống dịch covid-19, vừa phát triển KTXH; quan tâm công tác GPMB, thu hút đầu tư và tiếp tục tập trung xây dựng xã nông thôn mới.

 Trong đó, mỗi xã, tùy theo lợi thế, thế mạnh, cần “ định vị” rõ mục tiêu, phương hướng cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và quán triệt tất cả phải thực hiện, có lộ trình, kết quả rõ ràng.

 5 xã là địa bàn  trọng điểm có đóng góp lớn vào sản xuất nông nghiệp của Thành phố, cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp  là chủ yếu,  do vậy, trong phát triển sản xuất cần phấn đấu đạt diện tích, năng suất, sản lượng, chủ động xây dựng, phát huy, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, tiếp tục xây dựng thương hiệu OCOP, phát triển nuôi trồng, đánh bắt hải sản.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái kết luận cuộc làm việc với 5 xã 

Thành phố cùng các xã sẽ rà soát lại, điều chỉnh lại hệ thống cơ sở hạ tầng  trong xây dựng NTM  phù hợp  quy hoạch và thực tiễn; chú trọng phát huy hiệu quả tổ Dân vận thôn khu, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ; quan tâm thả giống, nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè; Quản lý  tốt các cơ sở kinh doanh, chợ xã; Quan tâm quản lý và đăng ký  ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và công thương; sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi, đê biển, đê sông đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và sản xuất nông nghiệp; sửa chữa các công trình trường học bán kiên cố. Các xã tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác GPMB, quản lý đất đai, xây dựng, tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tăng cường xử lý vi phạm trong các lĩnh vực như khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức tận diệt, khai thác tài nguyên khoáng sản, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...

Trong công tác phòng chống dịch covid-19, các xã tiếp tục vận động nhân dân tham gia tố giác người từ vùng dịch về mà không khai báo; chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất và xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử; tập trung hoàn thành thu ngân sách; tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính; tuyên truyền vận động các hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch; tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân...

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...