Thường trực Thành ủy giao ban các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Khối MTTQ và các tổ chức CT - XH; Trung tâm TT và VH TP, Bí thư Đảng uỷ các xã, phường

15/05/2024 23:22
Ngày 15/5, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với các ban xây đựng Đảng; Văn phòng cấp ủy Khối MTTQ và các tổ chức CT - XH; Trung tâm TT và VH TP, Bí thư Đảng uỷ các xã phường về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2024, công tác vận động quần chúng, thông tin, truyền thông và nhiệm vụ của các xã phường tháng 4/2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã tới dự.
Quang cảnh hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, các cấp ủy, chính quyền Thành phố đã bám sát Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị đảm bảo trên 05 phương thức lãnh đạo của Đảng, duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, có nhiều đổi mới tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời,  phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại được giữ vững,  các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường sự đoàn kết hữu nghị; Hoạt động tuyên truyền, thông tin và truyền thông được thực hiện tốt đạt kết quả rõ nét. Bên cạnh đó, đã  hoàn thiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của 8/17 đơn vị (xã Vĩnh Thực, xã Hải Xuân, xã Hải Đông, xã Quảng Nghĩa, phường Hải Hoà, phường Bình Ngọc, phường Ka Long, phường Hải Yên).

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được từ kinh nghiệm thực tiễn và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cũng như bàn các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới;

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì phát biểu kết luận

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì phát biểu kết luận khẳng định những kết quả đạt được trong tháng 4/ 2024 và nêu rõ: thời gian tới, cần tập trung công tác quy hoạch và đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển chiều sâu các ngành kinh tế có lợi thế, nhất là xây dựng các sản phẩm mới về du lịch: triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển du lịch và Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ, Móng Cái; tổ chức rà soát các điều kiện chuẩn bị phục vụ du khách chu đáo nhất là các dịp lễ, lễ hội Hoa sim biên giới sắp tới, phát triển các sản phẩm du lịch mới đảm bảo tiến độ, nội dung chỉ đạo của các cấp; tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, trong đó quyết tâm xây dựng 04 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực) sớm trở thành địa chỉ du lịch “cộng đồng - trải nghiệm” trọng điểm của Thành phố; Tập trung huy động nguồn lực để hoàn thành niệm vụ nâng cấp 03 xã (Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông) lên phường; hoàn thành sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã (phường Trần Phú và phường Hòa Lạc) theo chỉ đạo, rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ kế cận và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031); thực hiện lộ trình luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy định, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch phát triển đảng viên mới….

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam cũng nhán mạnh về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng rà soát sửa đổi quy chế của thành ủy theo quy chế mẫu, nắm tình hình tư tưởng, tình hình của Đảng viên và nhân dân sau khi có kết luận về công tác cán bộ nhằm củng cố niềm tin trong nhân dân, động viên đội ngũ cán bộ làm việc vì trách nhiệm chung; tiếp tục bám sát để thực hiện có hiệu quả các kết luận mà BTV Thành ủy làm việc với các xã phường từ đầu năm về nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện triển khai, hoàn thiện đề cương tóm tắt cuốn sách “Đảng bộ TP Móng Cái qua các kỳ Đại hội”; Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội thảo “con đường xuất dương của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú”.Lãnh đạo việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng’ Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, nỗ lực khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vi phạm, kiến nghị đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. 

Bên cạnh đó, xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, tạo đồng thuận xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin và truyền thông, xây dựng clip quảng bá hình ảnh, con người, du lịch Móng Cái…và một số nội dung quan trọng khác./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...