Thường trực Thành ủy giao ban thường kỳ

29/09/2022 15:53
Ngày 29/9, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ để bàn và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về Đề án xây dựng 3 xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông lên phường. 

Thành phố Móng Cái có 17 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 08 phường và 9 xã), tỷ lệ số phường/tổng số đơn vị hành chính cấp xã đạt 47%. Thành phố được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là xây dựng phát triển đô thị, phát triển Thành phố theo hướng nâng cấp đô thị, phát triển nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II biên giới, hiện đại. Phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới nâng cao...Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu xây dựng 3 xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông lên phường. Nghị quyết cũng đồng thời đặt ra nhiệm vụ xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng 03 xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông lên phường.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, ngày 11/12/2020, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Thường trực Thành ủy ban hành Thông báo số 358-TB/TU về việc triển khai xây dựng nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành lập 03 phường Hải Xuân, Hải Đông, Hải Tiến.

Vì vậy việc lập Đề án, rà soát những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo tiêu chuẩn phường, xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai, nguồn lực đầu tư, xây dựng kế hoạch thành lập phường Hải Xuân, Hải Đông và Hải Tiến nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức cần thiết.

Theo báo cáo của UBND Thành phố, đến nay, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn lập đề án 3 xã lên phường, đã rà soát, tổng hợp số liệu, tài liệu và đối chiếu thực trạng đô thị của 3 xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông với các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu thành lập phường. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu

Đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố phát biểu

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu

Lãnh đạo các phòng ban, địa phương liên quan đóng góp ý kiến

Thống nhất các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Việc nâng cấp đô thị với mục tiêu cao nhất là hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, vì nhân dân; cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự quyết tâm, đồng lòng cao nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Do đó đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, việc xây dựng đề án 3 xã lên phường cần tập trung đánh giá đúng thực chất, đảm bảo chất lượng hạ tầng đô thị. Rà soát tổng thể, rà soát các tiêu chí còn thiếu để nâng cấp, hoàn thiện bổ sung; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, các chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa bền vững bằng các nhóm giải pháp cụ thể. Cần có lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể từ đó cân đối nguồn vốn để tập trung thực hiện. Các xã cần có quyết tâm chính trị cao, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Nghị quyết; nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng từ xã lên phường; đôn đốc và hoàn thành nhanh các quy hoạch; bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn để phân bổ nguồn lực ngân sách phù hợp; kêu gọi đầu tư theo quy định. Quan tâm tiêu chí hệ thống chính trị, công tác an ninh trật tự; dành quỹ đất để phát triển dịch vụ cũng như mở rộng hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã... 

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương giải quyết liên quan đến tái định cư của một số hộ dân tại phường Hải Hòa; chủ trương về việc đề nghị điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Tỉnh. Thường trực Thành ủy đã thông qua và thống nhất các nội dung quan trọng; đồng thời nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...