Thường trực Thành ủy giao ban thường kỳ

09/08/2022 16:41
Ngày 9/8, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ để bàn và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến tháng 7/2022; giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện. Phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh”…

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị bảo đảm “Sát, đúng, trúng, kịp thời”; phát huy tốt vai trò của người đứng đầu từ Thành phố đến cơ sở trong việc đổi mới tư duy, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển chung của Thành phố; lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân; niềm tin của Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được nâng cao, phấn khởi, tích cực thi đua, nên đến nay, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt chất lượng, tiến độ Nghị quyết đề ra. 

Sau 8 năm thực hiện Đề án 25 của thành phố, gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 21-CT/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; với tinh thần quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, làm đâu chắc đó, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng lộ trình, tiến độ, mục tiêu, đạt kết quả rõ nét, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ngoài mục tiêu Đề án đề ra. Quá trình thực hiện đề án đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; được nhân dân đồng tình ủng hộ; bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phù hợp với thực tiễn, giải quyết hiệu quả những vấn đề cụ thể đang đặt ra tại địa phương. Đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên; hệ thống chính trị từng bước được củng cố, tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ xã hội và nhân dân; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, xã, phường trong giai đoạn mới. Đến nay các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án cơ bản đạt và vượt lộ trình đề ra, đạt một số kết quả nổi bật. Về sắp xếp tổ chức bộ máy; sáp nhập thôn, khu phố đã giảm được 8 đầu mối cơ quan, đơn vị; 3 thôn, khu phố so với năm 2015. Nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; 8/11 đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ kinh phí; thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh; tinh giản biên chế…

Thống nhất các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị cần bổ sung một số nội dung quan trọng vào dự thảo báo cáo, chỉnh sửa về bố cục, kết cấu của báo cáo. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo một số nội dung liên quan nhằm hoàn thiện việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc sắp xếp, triển khai các mô hình theo chỉ đạo của Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

Đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra. Theo đó, thời gian qua cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội; khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố Móng Cái luôn nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; thực hiện đồng bộ việc khắc phục hậu quả về kinh tế, xã hội với việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Chủ động rà soát, chỉ đạo xây dựng chương trình đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước và các hình thức nắm tình hình, rà soát, khảo sát đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi có các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thành phố Móng Cái đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường có liên quan nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, định rõ thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả theo quy định. Chỉ đạo các tập thể, cá nhân có vi phạm kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; qua đó xem xét xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán luôn được Thành ủy, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Đến nay, toàn bộ các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Tỉnh, thanh tra Sở, ban, ngành của Tỉnh đã được thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản dứt điểm. Công tác theo dõi, đôn đốc, cập nhật, tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời.

Thành phố cũng chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, khắc phục hậu quả về mặt kinh tế, thực hiện kiểm điểm trách nhiệm về mặt hành chính các tập thể, cá nhân liên quan, xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số đồng chí theo đúng quy định và mức độ sai phạm, qua đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tránh thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. Hoạt động thanh tra của Thành phố luôn bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ thống; tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn sai phạm, liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của người dân, những lĩnh vực dư luận quan tâm,...góp phần phòng ngừa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại địa phương.

Tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy đã thông qua và thống nhất các nội dung quan trọng; đồng thời nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới./.

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...