Thường trực Thành ủy họp giao ban thường kỳ

11/06/2024 23:59
Ngày 11/6, Thường trực Thành ủy họp giao ban thường kỳ để bàn và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghi; các đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP tới dự.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghi

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai đề án tổng thể nâng cấp 3 xã Hải Xuân, Hải Đông và Hải Tiến lên phường. Để triển khai nhiệm vụ nâng cấp 03 xã Hải Xuân, Hải Đông và Hải Tiến lên phường theo quy định.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị báo cáo về đề án
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu ý kiến

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực Thành ủy và các đại biểu, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu kết luận: Đề nghị UBND TP thực hiện các bước triển khai thực hiện báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường và báo cáo đánh giá, rà soát thành phố Móng Cái theo tiêu chí của đô thị loại II, đồng thời, đề ra các giải pháp trong xây dựng các tiêu chí đô thị để phấn đấu thực hiện cụ thể trên cơ sở tình hình thực tế sát với điều kiện của địa phương. 

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh lần 1 dự án về mô hình mẫu chuỗi sản xuất, tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Theo đó, dự án điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư, quy mô của dự án và vốn đầu tư từ 20 tỷ lên 45 tỷ, gia hạn dự án đến tháng 6/ 2025 đưa vào hoạt động.  

Lãnh đạo xã Bắc Sơn tham gia ý kiến

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy và Cấp ủy - chính quyền địa phương tham gia ý kiến thẩm định về sự phù hợp của Dự án điều chỉnh với các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương; tham gia ý kiến về tình hình triển khai thực hiện Dự án, nội dung liên quan theo báo cáo của Nhà đầu tư, đóng góp của Dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các nội dung liên quan khác.

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái nhấn mạnh: Dự án điều chỉnh cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Nếu dự án đi vào hoạt động (đảm bảo đúng theo mục tiêu, quy mô, công suất... của dự án do chủ đầu tư lập và được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 và quy mô, tính chất, mục tiêu của quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-BQLKKT ngày 30/10/2018), sẽ là nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Bắc Sơn, tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực. Đối với mục tiêu thực hiện của dự án và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nuôi cấy dược liệu là phù hợp với chủ trương, nội dung phát triển sản phẩm OCOP của Thành phố; việc phát triển mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn sẽ là một trong 06 chuỗi sản phẩm được Thành phố ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư phát triển.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu dự án phải triển khai hoàn thiện một số hệ thống công trình phụ trợ đầu tư, đặc biệt là hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất; chủ đầu tư phải có cam kết bằng văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án để dự án được đầu tư đồng bộ, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào khai thác, vận hành kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của chủ đầu tư; Yêu cầu chủ đầu tư rà soát các nội dung đề nghị để đảm bảo với tình hình thực hiện dự án, lập tiến độ điều chỉnh phải đảm bảo thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đủ điều kiện xây dựng các hạng mục và tiến độ xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện xây dựng dự án đảm bảo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, tiêu chuẩn theo quy định; Kiểm tra, rà soát hiện trạng khu vực đầu tư xây dựng để bổ sung, hoàn thiện thủ tục pháp lý và quản lý, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, PCCC…. và các yêu cầu khác theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ theo thẩm quyền Thường trực Thành ủy nghe và sẽ báo cáo Ban Thường vụ nghe cho ý kiến để đảm bảo đúng nguyên tắc và báo cáo Tỉnh theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP báo cáo tại hội nghị
Các đại biểu tham gia ý kiến

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm học 2024 tại TP. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong các ngày: 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024 với các môn thi Ngữ văn, Toán, bài thi KHTN gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học; Bài thi KHXH gồm Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ; Trên địa bàn Thành phố, Sở GD&ĐT bố trí 03 Điểm thi (điểm thi trường THCS Hoà Lạc, THCS&THPT Chu Văn An, THPT Lý Thường Kiệt) với 56 phòng thi (giảm 01 phòng so với năm 2023), 1321 thí sinh dự thi. UBND Thành phố đã Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xây dựng Kế hoạch Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn Thành phố Móng Cái (Kế hoạch số 170/KH-BCĐ ngày 23/5/2024) có phân công cụ thể cho các cơ quan, phòng ban và các thành viên thực hiện chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, PCCC, điện, nước và ANTT - ATGT, y tế hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để không có thí sinh nào vì khó khăn mà không tham gia thi tốt nghiệp….

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì kết luận: Căn cứ vào Kế hoạch và phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo thi, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo phân công; kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại điểm thi; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tăng cường, chủ động xây dựng các bài viết, bản tin đưa các thông tin cần thiết liên quan tới Kỳ thi trên cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh các hạ tầng và nền tảng cũng như mạng xã hội để học sinh, phụ huynh và nhân dân biết, chủ động thực hiện theo đúng quy định; UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các trường có cấp học THPT trên địa bàn, Trung tâm GDNN&GDTX Thành phố cùng các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình học sinh trên địa bàn để có phương án đưa đón học sinh trong điều kiện thời tiết bất thường trong những ngày tổ chức kỳ thi; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tạo mọi điều kiện để các em tham gia Kỳ thi đầy đủ, đạt kết quả cao; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh/học viên theo kế hoạch. Các trường đặt Điểm thi tiếp tục rà soát để chuẩn bị bảo đảm các điều kiện về CSVC tổ chức kỳ thi tuyệt đối không để bị động khi xảy ra các tình huống; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo về ANTT, ATGT, PCCC, các điều kiện về y tế, an toàn thực phẩm; nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết, dịch bệnh để bổ sung phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tổ chức thi và các thí sinh tham dự kỳ thi. Thành đoàn Móng Cái tăng cường lực lượng đoàn viên các xã, phường lân cận, đoàn viên trường các trường THPT tham gia phân luồng, thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ thí sinh trước mỗi buổi thi; Tiếp tục kiểm tra, rà soát tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị bảo đảm các điều kiện để tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng quy định. Đặc biệt, Phòng GD - ĐT TP và các trường sẽ rà soát và hỗ trợ 38 trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vói mức tối đa là 2 triệu và mức tối thiểu là 1 triệu đồng tùy theo điều kiện, hoàn cảnh thực tế từng thí sinh, Thành phố Móng Cái quyết tâm không để thí sinh nào vì khó khăn mà phải bỏ thi và không tham dự kỳ thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo 

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về việc xây dựng video clip quảng bá về tiềm năng, lợi thế, thế mạnh du lịch TP Móng Cái

Sau khi nghe Ban Tuyên giáo báo cáo về công tác xây dựng video clip quảng bá du lịch Móng Cái và ý kiến tham gia của các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái kết luận: Ban Tuyên giáo chủ trì cùng với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Truyên thông và Văn hóa phối hợp với đơn vị tư vấn, thực hiện video clip trong đó định hướng về phát triển du lịch Móng Cái là du lịch xanh, thân thiện gắn với xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa con người Móng Cái; đặc biệt là văn hóa đồng bào dân tộc, trên cơ sở khai thác lợi thế khác biệt về vị trí địa lý; văn hóa, tôn giáo, nhấn mạnh đến tiềm năng về du lịch cửa khẩu, du lịch biên giới với việc xây đắp tình hữu nghị để du lịch mang đậm nét đặc sắc riêng có với 2 quốc gia 1 điểm đến; đối với người dẫn chương trình cần chọn người địa phương, thực hiện phụ đề tiếng Anh, tiếng Trung…và một số nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy đã xin ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND TP khóa XXI thuộc thẩm quyền; Kế hoạch tổ chức Lễ hội di tích Quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ, năm 2024. Đồng thời, nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...