Thường trực Thành ủy

10/10/2021 16:39

Đ/c : HOÀNG BÁ NAM

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0934.207.666

- Email: hoangbanam.ct@quangninh.gov.vn

Đ/c: NGUYỄN VĂN ĐÔ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0389.296.888      

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: HỒ QUANG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn

 

DEV.CuongPT (2)
Loading...