Banner trang chủ

Thường trực Thành ủy

THÀNH UỶ MÓNG CÁI

Đ/c : Lê Văn Ánh

Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 

- Email: levananh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Dương Văn Cơ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Cao đẳng

- Điện thoại: 02033.881.326

- Email: duongvanco@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 02033.784.868

- Email: nguyentiendung@quangninh.gov.vn

 

Đ/c Hồ Đức Quang

Phó Bí thư Thành ủy 

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại cơ quan: 02033.882.611

- Điện thoại di động: 0913.265.968

- Email: huyanhmc@gmail.com