Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

Thường trực Thành ủy

THÀNH UỶ MÓNG CÁI

Đ/c Ngô Hoàng Ngân

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.3879688

Đ/c: Dương Văn Cơ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Chủ tịch HĐND Thành phố

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Cao đẳng

- Điện thoại: 02033.881.326

- Email: duongvanco@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Văn Kinh

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học GTVT 

- Trình độ lý luận chính trị: Đại học

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:

- Email: vuvankinh@quangninh.gov.vn 

 

Đ/c Hồ Đức Quang

Phó Bí thư Thành ủy 

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại cơ quan: 02033.882.611

- Điện thoại di động: 0913.265.968

- Email: huyanhmc@gmail.com