Tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch Covid-19

22/10/2021 16:15

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Nhằm đảm bảo tốt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong những ngày qua Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Trần Phú đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo đó, trong ngày 19/10/2021 Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Trần Phú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền 32 triệu đồng.

Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú đề nghị người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ y tế, cài đặt ứng dụng PC Covid, quét mã QR-Code khi đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh... chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch Covid-19.

Thu Trà
Loading...