Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Ka Long khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/06/2023 08:09
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 09/6/2023 của Thường trực HĐND phường, Kế hoạch số 74/KH-MTTQ ngày 12/6/2023 của BTT UBMTTQ phường về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9- HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026", tối các ngày 16-17-18/6/2023, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với Thường trực HĐND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VI tại 06 khu phố trên địa bàn phường

Dự hội nghị có các ông, bà là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diệncác ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTTMT khu phố và đại biểu cử tri trên địa bàn các khu phố.

Tại hội nghị, các cử tri 6 khu phố đã được nghe đại biểu HĐND phường thông tin, báo cáo các nội dung: (1) Thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung Kỳ họp thứ 9 - HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, (2) Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, (3) Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VI.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã phấn khởi với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm năm 2023; đặc biệt những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 8 đã được Đảng ủy, UBND phường quan tâm giải quyết. Đồng thời, cử tri tại các khu phố đã phát biểu các ý kiến gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND phường, trong đó tập trung vào các vấn đề về đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,… 

Các cử tri phát biểu ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND phường đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định: Đảng ủy, UBND phường luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, giải quyết sớm nhất, đạt hiệu quả cao nhất trong thẩm quyền của phường; khẩn trương đề xuất các ý kiến vượt thẩm quyền lên cấp trên để giải quyết kịp thời. 

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND phường đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến cử tri quan tâm

Hội nghị cũng đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Ka Long khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Trần Quốc Hiệp
UBMTTQ phường Ka Long
Loading...