Tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022

04/01/2022 15:48
Sáng 4/1, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT ) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, Quảng Ninh xác định công tác TĐKT và các phong trào thi đua là then chốt thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và chăm lo hiệu quả đời sống của toàn dân. Trong đó, đặc biệt là việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép”. Các phong trào thi đua yêu nước bám sát theo chủ đề “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phát động, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề mà tỉnh đã tổ chức thực hiện trong nhiều năm qua, như: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”; phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Dân vận khéo”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”; phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Dân tộc tỉnh.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, tạo ra những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp (2016 - 2021), GRDP cả năm đạt 10,28% (đứng thứ hai cả nước), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 52.400 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt trên 42.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và dự toán đầu năm, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Tỉnh đã khởi công mới và hoàn thành nhiều công trình giao thông động lực, chiến lược, đồng bộ, hiện đại thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng và hợp tác quốc tế…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc các tập thể và cá nhân đạt được trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh trong những năm vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thành tựu chung của tỉnh năm 2021 có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương. Từ các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng; chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện "mục tiêu kép", kiên cường giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trước những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen khó khăn, thách thức, nhất là tác động kéo dài, khó lường của đại dịch Covid-19, càng phải coi trọng khơi dậy, phát động và tổ chức thật tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ các LLVT, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 trên các lĩnh vực, đặc biệt là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh …

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thi đua chung sức, đồng lòng kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, nguyên tắc “5K + Vắc xin, thuốc điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân”; chủ động, tích cực, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung kiểm soát các ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, sẵn sàng áp dụng biện pháp hành chính về giãn cách xã hội khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Triển khai đợt thi đua sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và hệ thống chính trị toàn tỉnh để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Mỗi CBCCVC tích cực tham gia phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; tạo chuyển biến rõ nét về hình ảnh đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục giữ bằng được vị trí nhóm đứng đầu các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số toàn diện thực chất và hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

Kiên trì thi đua đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột (thiên nhiên, con người, văn hóa); kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh thi đua thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược được Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định; đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao, phấn đấu năm 2022 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện (TP Hạ Long và huyện Vân Đồn, Bình Liêu, Ba Chẽ) và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tối thiểu bằng 1/2 thu nhập bình quân chung của tỉnh, gắn với khuyến khích làm giàu chính đáng, hợp pháp, mở rộng quy mô số hộ khá giả, tiến tới xóa hộ nghèo…

Ngành Giáo dục - Đào tạo đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Dạy tốt và học tốt", đổi mới căn bản, toàn diện; giữ vững thành quả đã đạt được, nâng cao căn bản chất lượng dạy và học trong toàn ngành Giáo dục, phấn đấu Quảng Ninh sớm lọt vào nhóm địa phương đứng đầu cả nước về chất lượng giáo dục, đào tạo tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh.

Tiếp tục thi đua bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người “chiến sĩ Công an nhân dân” “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trên các mặt trận… góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua, bám sát thực tiễn, coi trọng chất lượng và hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và của cả giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu cao nhất là mang lại cho nhân dân được hưởng cuộc sống an toàn, bình yên, ấm no và hạnh phúc, xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2022.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đã phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2022 với những nội dung trọng tâm: Thi đua thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, phấn đấu đạt và vượt mức 16 chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện chủ đề công tác hàng năm và chủ đề của năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho lao động ở các xã nông thôn, miền núi, nhất là lao động trẻ, lao động là người dân tộc thiểu số; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển…

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Tại hội nghị, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Ban Dân tộc tỉnh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 9 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 cá nhân, 8 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích công tác và phong trào thi đua năm 2021; về thành tích thu ngân sách năm 2021.

 
quangninh.gov.vn
Loading...