TKV đối thoại “Phát huy sức trẻ góp phần dựng xây TKV” và biểu dương 30 Tài năng trẻ

24/03/2023 16:43
Ngày 24/3, tại TP Móng Cái, Tập đoàn CN- Than Khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ Đoàn Thanh niên trong toàn Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023).

Chương trình đối thoại với chủ đề “Phát huy sức trẻ góp phần dựng xây TKV” có sự tham dự của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 30 nghìn ĐVTN trong toàn Tập đoàn. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, sát thực tiễn, các đoàn viên đã cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn TKV trao đổi, làm rõ các vấn đề về đào tạo nhân lực nâng cao trình độ cho thanh niên trong tập đoàn; nâng tầm giá trị Đề án phát huy văn hóa thợ mỏ, xây dựng hình ảnh "“Người Thợ mở- Người Chiến sỹ ", Vai trò của ngoại ngữ trong thanh niên TKV, đề xuất xây dựng ngân hàng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cả tập đoàn có bộ cơ sở dữ liệu để áp dụng; Vấn đề chuyển đổi số trong TKV, Khó khăn về nhà ở cho gia đình trẻ... qua đó, tiếp tục truyền tải tiếng nói của Thanh niên TKV và mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn hiện tại và tương lai, thể hiện vai trò, trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tập trung đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở và Tập đoàn, góp sức xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Quang cảnh chương trình 
Ban lãnh đạo TKV đối thoại với thanh niên 
Thanh niên TKV với nhiều ý kiến, sáng kiến, sáng tạo 

Trên chặng đường gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã bước qua nhiều giai đoạn phát triển, trải qua nhiều khó khăn, thách thức Tập đoàn đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế là một Tập đoàn kinh tế mạnh, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 Cùng với lịch sử phát triển của Tập đoàn trong những năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn dưới sự định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Đoàn cấp trên, của Đảng uỷ 02 Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, lãnh đạo điều hành Tập đoàn, sự phối hợp giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Tập đoàn, Tuổi trẻ trong Tập đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tập đoàn, thông qua nhiều mặt công tác trong đó đặc biệt là các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo của các cấp bộ đoàn và đoàn viên được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như việc cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ Than Quảng Ninh về tập trung đẩy mạnh Cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác quản lý được triển khai thông qua mô hình hoạt động của các Câu lạc Bộ KHKT, Ban KHKT trẻ, tổ hỗ trợ sáng kiến đã phát huy hiệu quả với trên 3000 ý tưởng sáng kiến với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng được công nhận hàng năm, trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

TKV biểu dương các tập thể điển hình 
Khen thưởng 30 Tài năng trẻ có thành tích xuất sắc năm 2022

Thời gian tới, với mục tiêu chiến lược phát triển của Tập đoàn được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đó là: “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, phát triển bền vững, hài hòa: “Hài hòa với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hài hòa với địa phương, cộng đồng, hài hòa với đối tác, bạn hàng, hài hòa giữa nhà đầu tư và người lao động”. Chiến lược phát triển kinh doanh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của Tập đoàn được xác định là: “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả”.Với mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn thời gian tới đây, Tuổi trẻ Tập đoàn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, với mục tiêu và phương châm hành động của tổ chức Đoàn trong Tập đoàn đó là “Hoạt động công tác đoàn phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn - Mục tiêu xây dựng Tập đoàn chính là giá trị cốt lõi và bền vững”.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh đã khen thưởng 30 Tài năng trẻ có thành tích xuất sắc năm 2022.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...