Tổ chức bộ máy chính quyền xã Hải Tiến

15/10/2021 10:43

                         THÔNG TIN TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN XÃ HẢI TIẾN

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0904.842.388

Gmail:nguyenthanhtung.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đào Ngọc Kiên

Chức vụ:  Phó bí thư Đảng bộ xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:0912.733.221

Gmail:daongockien.mc@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thành Tâm

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó bí thư Đảng ủy xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị :Trung cấp

Điện thoại: 0912.458.516

Gmail: nguyenthanhtam@gmail.com

Đồng chí: Đặng Trọng Linh

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0359.690.182

Gmail: dangtronglinhvpht@gmail.com

Đồng chí:Vũ Viết Duy

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại:0979.79.3238

Gmail: duyvuhaitien85@gmai.com

Đồng chí: Lê Việt Cường

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Đại học Hàng Hải Việt Nam, 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0985.360.360

Gmail: Cuongsports@gmail.com

Đồng chí: Ngô Văn Đạt

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch UB MTTQ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính doanh nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0382.094.688

Gmail: Haitienmttq@gmai.com

Đồng chí: Nguyễn Thành Tài

Chức vụ:  Chủ tịch Hội nông dân

Trình độ chuyên môn: Đại học Thú y

Điện thoại: 0345.618.297

Gmail:nguyenthanhtain@gmail.com

Đồng chí: Vũ Văn Duyệt

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0967.913.368

Gmail:Duyetvumc66@gmail.com

Đồng chí: Phạm Thị Lành

Chức vụ: Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0377.815.484

Gmail:hoiphunuhaitien@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Công chức Văn hóa Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0348.622.663

Gmail: haiyen.congbinh@gmai.com

Đồng chí: Mạc Quang Huy

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0358536661

Gmail:Huyquansuhaitien@gmail.com.

Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Đang học trung cấp

Điện thoại: 0961963166

Gmail:cuongdqtt@gmail.com

Đồng chí: Lương Văn Hùng

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915.842.915

Gmail:luonghungtp@gmail.com

Đồng chí: Mạc Hà PHương

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Đảng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại:0989.948.892

Gmail:Phuongmacha@gmail.com

  

Đồng chí: Trần Thị Nhung

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính - kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0369019019

Gmail: Hoangngan0708@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thế Phương

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính - xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Không

Điện thoại: 0904468138

Gmail:Phuongnhung138@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Xuân Nam

Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản trị nhân lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0382157951

Gmail:nguyenxuannam.qn@gmail.com

Đồng chí: Hoàng Thị An

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại: 0398.912.378

Gmail: hoangandcht@gmail.com

 

 

 

 

Hoàng Yến ^^
Loading...