TỔ CHỨC BỘ MÁY

22/10/2021 19:20

Đồng chí: TRẦN NGỌC HẢI

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:  0912235289 

- Email:  tranngochai@quangninh.gov.vn

Đồng chí: KHỔNG MINH NGUYÊN

- Chức vụ: Phó Bí thư  TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0982082588

- Email: khongminhnguyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHÙNG THẾ VINH

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biên phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0943.336.116

- Email: phungvinhbp@gmail.com

Đồng chí: HOÀNG MINH ĐÔNG

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0918.285.189

- Email: hoangminhdong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: KHỔNG THỊ DUYÊN

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904.012.928

- Email: khongthiduyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: LÊ ÁNH HỒNG

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:   0838.607.958

- Email: leanhhong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGHIÊM TRỌNG LUÂN

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:   0363.669.987

- Email: nghiemtrongluan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: KHỔNG CHI LĂNG

- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ văn hóa: 7/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại:   0936.209.202

- Email: khongchilang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0936.874.789

- Email: dothuhuongqn@gmail.com

Đồng chí: ĐOÀN THỊ THANH THẢO

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0326.461.666

- Email: doanthanhthao.ubndtraco@gmail.com

Đồng chí: PHÙNG THỊ HOA

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0963.688.928

- Email: phungthihoa@quangninh.gov.vn

Đồng chí: HOÀNG VĂN TỚI

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS phường Trà Cổ

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

- Trình độ chính trị:  Trung cấp

- Số điện thoại:  0349982883.

- Email:  hoangtoitc82@gmail.com

Đồng chí: NGUYỄN BÍCH THỦY

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tư pháp - Hình sự

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0906022810.

- Email: Nguyenthuy270962@gmail.com

Đồng chí: NGUYỄN BÍCH NGỌC

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0376089489

- Email: nguyenbichngoc289@gmail.com

Đồng chí : NGUYỄN THỊ VẦN

- Chức vụ: Công chức Địa chính, Xây dựng - Đô thị và môi trường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ: Cử nhân Quản Lý đất đai

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- SĐT: 0983151862

- Email: hoasen.phangdo@gmail.com

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đất đai.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0346177186.

- Email: huongnguyenn18847@gmail.com

Đồng chí: KHỔNG THỊ OANH

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0363667863

- Email: ldtbxhtraco@gmail.com

Đồng chí: ĐOÀN THỊ HIỀN

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lí văn hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0789634801

- Email: tranlibang@gmail.com

Đồng chí: PHẠM THỊ HỒNG HUỆ

- Chức vụ:  Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Số điện thoại: 0367.040.966

- Email: huephamqn123@gmail.com

Đồng chí: BÙI THỊ XUÂN

- Chức vụ: Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0392310346

- Email: thanhxuantraco90@gmai.com

Đồng chí: TRẦN KIM HƯỞNG

- Chức vụ: công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915465888

- Email: trankimhuongptp@gmail.com

Đồng chí: GIANG VĂN BÌNH

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0826261158

- Email: giangbinhtc.vn@gmail.com

Phùng Thị Hoa
Loading...