Thông tin Tổ chức bộ máy xã Quảng Nghĩa

04/10/2021 09:14

Thông tin CBCC xã Quảng Nghĩa

 Đồng chí VŨ VĂN SƠN 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học, Thạc sỹ Quản trị hành chính công.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0904025568

- Email: vuvanson@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: NGUYỄN TĂNG CHỨC

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Số điện thoại: DĐ 0917314282.

- Mail: nguyentangchuc@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí TRẦN QUANG KHẢI 

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0359819182

- Email: tranquanngkhai@gmail.com

 

Đồng chí: ĐỖ VĂN CHIẾN

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0985976988

- Email: dovanchien@quangninh.gov.vn

Đồng chí PHẠM ĐỨC THÀNH

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0972346540

- Email: phạmducthanh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM VĂN HANH

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0968095006

- Mail: phamvanhanh2@quangninh.gov.vn

 Đồng chí ĐỖ THU XUÂN 

- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0365228295

- Email: dothuxuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: HÀ VĂN HUYNH

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0972626340

- Mail: havanhuynh@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUỲNH

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0979339219

- Mail: nguyenvanquynh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: TRẦN THỊ HỌA

- Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0936630019

- Mail: trangthihoa.mc@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: PHẠM VĂN TRỌNG

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự - Bí thư Đoàn Thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0977715545

- Mail: phamvantrong@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: VŨ THỊ TUYẾT NHUNG

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn thư

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0985880896

- Mail: vuthituyetnhung@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: ĐỖ MẠNH TRƯỜNG

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0984284733

- Mail: domanhtruong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN ĐỨC NGỌC

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0912575922

- Mail: nguyenducngoc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGÔ VĂN DŨNG

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0396999188

- Mail: ngovandung@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: VI VIỆT HÀ

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0948381678

- Mail: vivietha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội (LĐ - TB&XH)

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0961426995

- Mail: nguyenphuongtbxh95@gmail.com

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0948678755

- Mail: nguyenthithuhuong1.mc@quangninh.gov.vn

  

 

 

Michen
Loading...