Thông tin cán bộ, công chức xã Bắc Sơn

16/10/2021 11:15

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn

- Địa chỉ: Thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.789.807 (Văn phòng); 02033.789.808 (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã)

- Email: ubndxbacson@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí: VŨ THÁI NAM

Bí thư Đảng ủy  xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế phát triển; Cử nhân Kinh tế Thủy sản; Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Công tác Tổ chức.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0905.533.288

- Email: vuthainam@quangninh.gov.vn

          

Đồng chí: HOÀNG THỊ CHANG

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0977.714.811

- Email: hoangthichang@quangninh.gov.vn

 

          

Đồng chí: LÊ VĂN HÙNG

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0984.343.682

- Email: levanhung@quangninh.gov.vn

           

Đồng chí: ĐÀO THỊ VÂN ANH

Phó Chủ tịch HĐND xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0860.110.989

- Email: daothivananh@quangninh.gov.vn

        

Đồng chí: VƯƠNG ĐỨC CƯỜNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0388.883.858

- Email: vuongduccuong@quangninh.gov.vn

         

Đồng chí: NGUYỄN THỊ BIÊN THÙY

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0389.943.068

- Email: nguyenthibienthuy@quangninh.gov.vn

         

Đồng chí: NGUYỄN THÁI HẢI

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học; Trung cấp Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 03.8998.6388

- Email: nguyenthaihai.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: GIANG ĐÌNH LỘNG

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0333.869.288

- Email: giangdinhlong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Văn Thống

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp (Chuyên ngành Nông Lâm kết hợp)

- Điện thoại: 0355376678

- Email: tranvanthong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NÌNH MÓC HỶ

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm tiểu học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: 

- Điện thoại: 0336261529

- Email: ninhmochy@quangninh.gov.vn

Đồng chí: TẰNG QUỐC PHONG

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0399.734.193

- Email: tangquocphong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: TRẦN VĂN LÝ

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0362.758.186

- Email: tranvanly@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ MAI HIÊN

Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 090.525.8998

- Email: phamthithanhhuyen3@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thuỵ Vân

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại:  0366.521.648

- Email: nguyenthuyvan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM QUỐC TUẤN

Công chức Địa chính - Xây dựng -

Nông nghiệp - Môi trường xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Trung cấp Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0973.858.966

- Email: phamquoctuan2@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THUỲ LINH

Công chức Địa chính - Xây dựng -

Nông nghiệp - Môi trường xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0989.062.577

- Email: phamthuylinh4@quangninh.gov.vn

Đồng chí: ĐỖ THỊ YẾN

Công chức Văn hoá - Xã hội xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0362.464.875

- Email: dothiyen2@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN VĂN HUÂN

Công chức Văn hoá - Xã hội xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0355.813.715

- Email: nguyenvanhuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN THU HƯỜNG

Công chức Tài chính - Kế toán xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Trung cấp Tài chính - Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0346.986.888

- Email: nguyenthuhuong1.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ LƯỢNG

Công chức Tài chính - Kế toán xã Bắc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0833.861.888

- Email: phamthiluong@quangninh.gov.vn

 

Thái Hải
Loading...