Tổ chức, bộ máy phường Hải Yên

26/10/2021 09:09
Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Hải Yên

Đồng chí : Nguyễn Thanh Hải

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0203881892

- Email: hanguyen.arc@gmail.com

Đồng chí: Phùng Ngọc Thanh

  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch  HĐND phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại:  0986445826

- Email: Phungngocthanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Văn Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0392665566

- Email: Levanthuybpqn@gmail.com

Đồng chí : Vũ Văn Toại

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0936045568

- Email: Vuvantoai@quangninh.gov.vn

Đồng chí : Đoàn Hải Thơ

Phó Chủ tịch TT UBND phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0336639989

- Email: Doanhaitho@gmail.com

Đồng chí : Bùi Thanh Chiến

 Phó Chủ tịch UBND phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0839955566

- Email: Buichien1979@gmail.com

Đồng chí : Hoàng Văn Tưởng

Chủ huy trưởng Ban CHQS phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa - Xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0934219568

- Email: Hoangvantuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Quân

Bí thư Đoàn Thanh niên phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0979698976

- Email: Nguyentuanquan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thu Phương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa - Xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0983192532

-Email: Nguyenthuphuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Thúy Quỳnh

Chủ tịch Hội Nông dân phường

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0336686828

- Email: Yuna66775508@gmail.com

Đồng chí: Trần Văn Luyến

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

 

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Hạ sỹ quan

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0394949299

- Email: luyenccb7@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tú

Công chức Văn hóa – Xã hội

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa - Xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0901587666

- Email: Nguyenmanhtu.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Văn Đông

Công chức Địa chính – Xây dựng

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0987033188

- Email: Phamdong66@gmail.com

Đồng chí: Lê Văn Mạnh

Công chức Địa chính – Xây dựng

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0989655389

- Email: Levanmanhdcbs@gmail.com

Đồng chí: Đào Thị Thu Huyền

Công chức Địa chính – Xây dựng

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0974272129

Đồng chí: Vi Thị Trang

Công chức Văn hóa – Xã hội

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thể dục

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0865009395

- Email: vithitrang.k36mc@gmail.com

Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng

Công chức Tư pháp Hộ tịch

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0912332883

- Email: Vumanhhungbs@gmail.com

Đồng chí: Lê Thanh Hiền

Công chức Tư pháp Hộ tịch

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0989286292

- Email: Hihihahahienle@gmail.com

Đồng chí: Đàm Yến Thanh

Công chức Tài chính – Kế toán

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0862983818

- Email: thanhdam38@gmail.com

Đồng chí: Chu Minh Huệ

Công chức Tài chính – Kế toán

 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0989957386

- Email: chuminhhue.tpmc@gmail.com

Nguyễn Tuấn Quân
UBND phường Hải Yên
Loading...