Banner tin

Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố làm việc với xã Vĩnh Thực

Tổ chức bộ máy xã phải đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo

Sáng 10/1, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thực về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018; kế hoạch triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã Vĩnh Thực. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo một số phòng, ban của Thành phố.

 

Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố làm việc với xã Vĩnh Thực

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thực đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện bám sát chủ đề công tác năm 2017. Kết thúc năm 2017, xã đã cơ bản đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt 255,3 ha. Khai thác, đánh bắt hải sản được nhân dân quan tâm đầu tư và khai thác ổn định, thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng/ phương tiện khai thác. Tổng thu ngân sách tuy chưa đạt nhưng đã có nhiều cố gắng; trong năm đón trung bình trên 4.100 lượt khách đến thăm quan, tổng doanh thu đối với các dịch vụ trên địa bàn ước đạt trên 1 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được nâng cao. Lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai được quan tâm. Mặc dù là xã khó khăn, nhưng lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vựng và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức được nâng cao, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì.

Về chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến hết năm 2017 xã đạt 13/20 tiêu chí, 39/53 chỉ tiêu. Đối với xây dựng nông thôn mới thôn kiểu mẫu, vườn mẫu xã đã đạt 7/10 tiêu chí, 28/31 chỉ tiêu, 52/55 nội dung.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với việc thực hiện triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018; kế hoạch triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã, BCH Đảng bộ xã thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2018 là: “Bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực hiệu quả; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới” với 19 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu để xây dựng xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí mới; tổ chức triển khai điểm xây dựng Khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn thôn 1, sau đó nhân rộng tại địa bàn thôn 3; đồng thời tiếp tục huy động nhân dân vào cuộc thực hiện nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu tại thôn 2.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ghi nhận kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của xã Vĩnh Thực đã góp phần vào sự phát triển chung của TP Móng Cái trong năm 2017. Tuy nhiên, những kết quả nói trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của xã, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng mặc dù đã có những nỗ lực ban đầu nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của tập thể lãnh đạo từ xã tới thôn, vẫn còn một số việc chưa được giải quyết đến cùng; mặt bằng cán bộ xã còn yếu. Do đó xã Vĩnh Thực cần phải quyết liệt hơn, phân công công việc rõ hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, có những giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực...

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành yêu cầu xã Vĩnh Thực nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành phố và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và 2 Nghị quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của xã để tìm ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Mặc dù xã đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thành phố nhưng chưa thực sự cụ thể, rõ người, rõ việc. Do đó, triển khai nhiệm vụ của năm 2018, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu xã cần phải xác định là chủ thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đội ngũ lãnh đạo xã phải thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm; tổ chức bộ máy xã phải đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo; đồng thời xác định các công việc trọng tâm từng năm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; tổ chức giao ban lãnh đạo hàng tuần để kiểm điểm tiến độ triển khai công việc. Đối với công tác tuyên truyền, phải xây dựng chương trình phát thanh thường xuyên hàng ngày để nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời nêu tên những người không thực hiện nhiệm vụ của địa phương; nắm chắc và giữ vững đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Riêng vấn đề cấp đất cho nhân dân, đầu tiên xã phải chủ động tách thửa, chuyển đổi, quy hoạch; các phòng chủ động phối hợp với xã. Liên quan đến Giáo dục trên địa bàn xã, Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố  phải thay đổi quan điểm, không chạy theo thành tích, phải duy trì thường xuyên. Đối với nhiệm vụ tuyển quân, Ban chỉ huy quân sự Thành phố phải nghiêm túc kiểm tra lại, vận động nhân dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó đội ngũ cán bộ xã phải gương mẫu vận động con em mình đi khám tuyển. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy khảo sát và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ địa phương; các phòng ban là cơ quan quản lý nhà nước nhưng có trách nhiệm chủ động giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của xã. Liên quan đến đền bù GPMB trên địa bàn xã, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát lại, thường xuyên chủ động nắm bắt, hướng dẫn xã.

Về xây dựng Nông thôn mới, xã tập trung chỉ đạo nâng cao các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018, những công việc liên quan đến Thành phố, Thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện, liên quan đến xã xã phải chỉ đạo nhưng xã phải bao quát tổng thể, nắm được tiến độ. Hàng tháng, Bí thư xã phải tổng hợp báo cáo tiến độ các công việc để báo cáo Thành ủy. Bên cạnh đó, thực hiện công tác đánh giá cán bộ theo từng tháng; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý rừng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao tỷ trong phát triển dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; quan tâm đặc biệt đến công tác vệ sinh môi trường, vận đồng sự đồng thuận của nhân dân cùng vào cuộc cùng xã triển khai thực hiên hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Tin cùng chuyên mục

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tới cán bộ, đảng viên, nhân viên

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tới cán bộ, đảng viên, nhân viên


Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – An ninh cho Đảng viên mới khóa III năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – An ninh cho Đảng viên mới khóa III năm 2018


Công ty bảo hiểm Prudential tri ân khách hàng

Công ty bảo hiểm Prudential tri ân khách hàng


Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non TP Móng Cái năm học 2018-2019

Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non TP Móng Cái năm học 2018-2019


Khoảng 2,7 triệu lượt khách đến Móng Cái trong năm 2018

Khoảng 2,7 triệu lượt khách đến Móng Cái trong năm 2018


Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Bắt giữ và xử lý 2 tàu hút cát trái phép

Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Bắt giữ và xử lý 2 tàu hút cát trái phép


Sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018

Sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018


Vòng thi chung kết gắn với tổng kết hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018

Vòng thi chung kết gắn với tổng kết hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018


Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Thành ủy Móng Cái (Việt Nam) với Văn phòng Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Thành ủy Móng Cái (Việt Nam) với Văn phòng Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)


Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý cấp Thành phố và cơ sở năm 2018

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý cấp Thành phố và cơ sở năm 2018


Đối thoại , vận động doanh nghiệp bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Đối thoại , vận động doanh nghiệp bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn - Móng CáiMóng Cái đối thoại với hộ dân, thuyết phục bàn giao mặt bằng dự án GMSII

Móng Cái đối thoại với hộ dân, thuyết phục bàn giao mặt bằng dự án GMSII


Khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình hội viên CCB

Khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình hội viên CCB


Móng Cái tẩy giun cho toàn bộ học sinh tiểu học

Móng Cái tẩy giun cho toàn bộ học sinh tiểu học