Hội LHPN TP Móng Cái

Tổ chức hội nghị chi hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh về việc chỉ đạo và hướng dẫn đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội LHPN TP Móng Cái đã và đang tập trung chỉ đạo và hướng dẫn 106 chi hội phụ nữ trên địa bàn tổ chức hội nghị chi hội nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị chi hội phụ nữ các xã phường trên địa bàn TP Móng Cái

Hội LHPN TP Móng Cái đã và đang tập trung chỉ đạo và hướng dẫn 106 chi hội phụ nữ trên địa bàn tổ chức hội nghị chi hội nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi hội trong nhiệm kỳ 2016 -  2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, bầu chi hội trưởng, chi hội phó chi hội phụ nữ và bầu đại biểu đi dự đại hội phụ nữ cấp xã, phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được biết, đến thời điểm này, đã có 26/106 chi hội phụ nữ của 10/17 xã phường trên địa bàn tổ chức thành công hội nghị chi hội.

Bí thư chi bộ, trưởng khu và Ban công tác mặt trận khu Hòa Bình chúc mừng chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ 

Theo đồng chí Lê Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố: Thành Hội đang chỉ đạo các chi hội trên địa bàn khẩn trương tổ chức hội nghị chi hội, phấn đấu 106/106 chi hội tổ chức hội nghị xong trước Tết Nguyên đán Tân Sửu và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về văn kiện chính trị, nhân sự, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội phụ nữ cấp xã/phường vào quý II năm 2021 và đại hội đại biểu phụ nữ TP Móng Cái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công theo đúng kế hoạch và chương trình công tác đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...