Tổ chức trao giấy mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi năm 2023

07/02/2023 13:41

Sáng ngày 07/02/2023, xã Hải Sơn tổ chức đoàn đi trao giấy mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn xã.

Năm 2023, xã Hải Sơn có 09 người cao tuổi trên địa bàn xã được mừng thọ trong dịp này, trong đó tuổi tròn 70 có 01 cụ,  75 có 04 cụ, tuổi 80 có 03 cụ, tuổi tròn 90 có 01 cụ.

Đoàn đi trao giấy mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi năm 2023 có đồng chí Nịnh Văn Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí  Đặng Văn Long - Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phùn Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Phùn Phu Quyền - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã.

Việc tổ chức Mừng thọ trong những ngày đầu xuân có ý nghĩa thiết thực đối với người cao tuổi, là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với người cao tuổi, cũng như thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con, cháu với ông bà, cha mẹ.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội người cao tuổi xã Hải Sơn đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương. Người cao tuổi trong toàn xã đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế, hiến công, nêu gương trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh... Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trên nhiều mặt. Các phong trào thi đua và hoạt động của Hội người cao tuổi xã Hải Sơn đã có nhiều cố gắng, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, người cao tuổi trở thành trụ cột của gia đình, có vai trò quan trọng trong việc gương mẫu, giáo dục thế hệ trẻ noi theo.

Một số hình ảnh lãnh đạo xã trao giấy mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi 

Thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí Nịnh Văn Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của người cao tuổi, Hội người cao tuổi của xã đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua và mong rằng trong thời gian tới các cụ, các ông, các bà tiếp tục tích cực đóng góp nhiều hơn nữa trong các phong trào, hoạt động của hội và địa phương. Xin kính chúc người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và trường thọ./.

Phùn Văn Kỳ
Loading...