Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái

11/08/2011 21:49

1. Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại

- Tên đơn vị: Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

- Địa chỉ: 33 Hữu Nghị, phường Hòa Lạc,  thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 02033881302

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

- Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái có chức năng, nhiệm vụ:

a) Xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự; dân sự (bao gồm các tranh chấp về dân sự; tranh chấp về hôn nhân và gia đình; tranh chấp về kinh doanh - thương mại; những tranh chấp về lao động); những vụ án hành chính.

b) Giải quyết các việc dân sự (bao gồm những yêu cầu về dân sự; yêu cầu về hôn nhân và gia đình; yêu cầu về kinh doanh - thương mại; yêu cầu về lao động)

c) Ra quyết định thi hành án hình sự; tạm hoãn việc chấp hành thi hành án; quyết định rút ngắn thời gian thử thách; quyết định xóa án tích.

d) Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân.

e) Bằng hoạt động của mình Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hội ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

- Cơ cấu tổ chức: Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái với cơ cấu tổ chức như sau: Lãnh đạo đơn vị, Bộ máy giúp việc (Văn phòng), công chức và người lao động với tổng số 18 người, trong đó công chức giữ chức danh Tư pháp Thẩm phán 07 người (trong đó lãnh đạo đơn vị có Chánh án và 02 Phó Chánh án), công chức giữ chức danh tư pháp là Thư ký có 07 người, hợp đồng lao động có 04 người (gồm 01 chuyên viên, 01 kế toán, 01 lái xe, 01 bảo vệ). Trình độ chuyên môn 05 Thạc sỹ, 9 cử nhân; 02 sơ cấp nghề. Về trình độ lý luận chính trị: 02 cao cấp chính trị, 11 trung cấp chính trị.

II. Thông tin cá nhân lãnh đạo:

Đ/c: Vũ Thị Thanh Phương

- Chức vụ:         Chánh án

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐT:     0978545828

Đ/c: Phạm Cao Văn

- Chức vụ:                  Phó Chánh án

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐT:     0913276193

Đ/c: Đoàn Minh Chiến

- Chức vụ:          Phó Chánh án

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT:     0943828616

 

Trung tâm TT và VH
Loading...