Tọa đàm nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên, thanh niên

30/09/2020 14:10
Ngày 30/9, tại TP Móng Cái, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ TP Móng Cái tổ chức Hội nghị Tọa đàm đề xuất giải pháp thực hiện một số mục tiêu của Nghị quyết 21- NQ/TW về nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên, thanh niên (VTN/TN). Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự.

 Trong những năm qua, công tác dân số - KHHGĐ đã được các cấp ủy, chính quyền Thành phố Móng Cái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt, trong đó, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã được địa phương thực hiện tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác dân số trong tình hình mới được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cán bộ, đảng viên. Huy động được sự tham gia, phối kết hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về thực hiện chính sách dân số, nâng cao chất lượng dân số; cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số giai đoạn 2015 – 2020 đề ra.

Tọa đàm nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên, thanh niên

Tuy nhiên, công tác dân số trên địa bàn thành phố cũng đang gặp một số khó khăn, tồn tại: Tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh chưa ổn định và có chiều hướng tăng trở lại; Tỷ lệ nam – nữ thanh niên khám sức khỏe tiền hôn nhân thấp; trường hợp mang thai dưới 18 tuổi vẫn còn và chưa có chiều hướng giảm.

Trước thực trạng trên, tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những sáng kiến, đóng góp tích cực, trao đổi, thảo luận về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vị thành niên/thanh niên mang thai ngoài ý muốn; hiệu quả của tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; vấn đề tăng chiều cao trung bình cho thanh niên hiện nay… qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên/thanh niên nói riêng, công tác dân số trên địa bàn thành phố Móng Cái, Tỉnh nói chung. Kết quả của chương trình tọa đàm cũng được đánh giá làm căn cứ để đề xuất các cơ chế, chính sách chung cho toàn Tỉnh thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW. 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...