Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

29/11/2022 21:29
Chiều 29/11, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân các dân tộc Thành phố Móng Cái đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; Tổ chức bộ máy được bố trí tinh gọn, hiệu quả; trình độ năng lực, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Văn hóa xã hội được quan tâm và đi vào chiều sâu, gìn giữ nét đậm đà bản sắc dân tộc; công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; văn hóa đã dẫn trở thành lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 15,02%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng: được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận là đô thị loại II, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, đặc biệt là triển khai 2 quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu gắn với thu hút đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả nhiều dự án, công trình trọng điểm, động lực thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành kinh tế mũi nhọn (dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp xây dựng...) các ngành, lĩnh vực lợi thế; thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy  phát biểu kết luận hội nghị

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại, ngoại giao nhân dân được mở rộng, tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả. Trong 10 năm qua, Thành phố đã quan tâm xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, đặc biệt Thành phố đã quan tâm quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình trong khu căn cứ chiến đấu, chốt dân quân thường trực, trụ sở làm việc Công an xã, phường; đầu tư nâng cấp, xây mới, sửa chữa một số Đồn Biên phòng, trạm Biên phòng, một số lực lượng trên địa bàn và gắn với xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố. Hiện, Thành phố có 44 đơn vị dân quân tự vệ. Xây dựng Đề án và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 77 lượt các xã, phường đạt 100% chỉ tiêu…..Với những thành tựu vững chắc về KT-XH, QP-AN và đối ngoại đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của Thành phố ngày càng vững chắc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Lãnh đạo BCH Quân sự Thành phố báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) một cách hiệu quả như: xây dựng lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình xây dựng, phát kiển khu kinh tế - quốc phòng; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường nguồn lực cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân, dân các dân tộc Thành phố Móng Cái đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm lực, với mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, do vậy tiềm lực về quốc phòng vẫn còn nhiều trăn trở; nhận thức tuy có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa tốt.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì thảo luận tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mục tiêu là tiếp tục xác định Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt. Phương châm là phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, đặc biệt là các xã, phường biên giới, biển đảo. Phải giữ ổn định tình hình để phát triển với phương châm “giữ vững trong ấm ngoài êm”.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ cơ bản, đó là: Đặt vai trò lãnh đạo của Đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với 2 nhiệm vụ chiến lược, do vậy Đảng, cấp ủy đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để làm sao chuyển biến nhận thức thật tốt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân phải tiếp tục hiểu sâu, nắm chắc 2 nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò của các cơ quan tham mưu là cực kỳ quan trọng; Đảng ủy các xã, phường trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở cũng đặc biệt quan trọng; Cần phải có hệ thống tài liệu, biên tập, nghiên cứu để tổ chức các lớp bồi dưỡng; đổi mới hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng.

Tập trung cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ở dưới cơ sở, trong đó năng lực lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cần phải có sự đổi mới; mô hình chi bộ quân sự xã, phường tiếp tục được đầu tư, được hoạt động, đổi mới để duy trì tốt; phát triển nhanh chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là lấy lực lượng nòng cốt trên địa bàn dân cư là lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, lực lượng thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để vừa đưa đi đào tạo, vừa phát triển đảng. Quan tâm chăm lo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã, cán bộ quân sự xã, phường.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, là đầu tàu, là vùng động lực cho phát triển vùng; giảm nhanh khoảng cách giàu nghèo giữa người dân khu vực các phường trung tâm có điều kiện với người dân vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai, quy hoạch, xây dựng, việc chồng lấn giữa đất của nhân dân với đất quốc phòng trên tinh thần “phải vì dân, mục tiêu là phải ổn định, cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tội phạm có tổ chức; chủ động xử lý về nguy cơ an ninh phi truyền thống; làm tốt công tác nắm tình hình ngoại biên và nội biên; Phối hợp thật chắc các lực lượng để chủ động phát hiện tình hình để chủ động giải quyết. Thực hiện công tác đối ngoại, ngoại giao phải mềm dẻo, linh hoạt, có nguyên tắc trên cơ sở lấy mục tiêu, mục đích là làm sao để giữ ổn định tình hình, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 23 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vi Thu - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...