Tổng kết công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C)

29/03/2023 22:20
Ngày 29/3, TP Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, giai đoạn 2. Đồng chí Phạm Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP, Trưởng Khối các tổ chức - chính trị xã hội TP; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP đã tới dự.
Quang cảnh hội nghị tổng kết
Đồng  chí Vũ Tuấn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP thông qua báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP đã thông qua báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) theo đó, quy mô dự án có điểm đầu tuyến bắt đầu từ Km88+195/QL đến điểm cuối tuyến kết thúc tại Km103+600/QL 18C có tổng chiều dài tuyến sau khi hoàn chỉnh là 13,83 Km, diện tích quy hoạch được phê duyệt: 322.767,37 m2 (32,28ha). Đây là Dự án thuộc địa giới hành chính xã Hải Sơn và xã Bắc Sơn với tổng diện tích đất thu hồi là 31,98 ha, tổng số tổ chức, hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án: 199 phương án và 03 tổ chức.

Để thực hiện dự án, TP đã thực hiện tuyên truyền, vận động và thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án biết được mục đích ý nghĩa của việc thu hồi đất để thực hiện dự án đồng thời tuyền truyền, vận động hộ dân thuộc dự án có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện công tác GPMB. Công tác thống kê kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất., qua quá trình thực hiện dự án, tổ công tác GPMB đã thực hiện kiểm đếm và tài sản trên đất với 202 phương án, Trung tâm đã trình phê duyệt 202 phương án cho UBND thành phố Móng Cái ra quyết định phê duyệt đối với các hộ dân, tổ chức ảnh hưởng bởi dự án.

Trung tâm phát triển quỹ đất đã chi trả 202 phương án với giá trị đền bù là 15.772.747.923 tỷ, thực hiện giải quyết đơn thư kiến nghị của các tổ chức, hộ gia đình và các nhân có đất bị thu hồi theo đúng quy định và bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân theo Luật định. Xã Bắc Sơn và Hải Sơn đã chủ động làm tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ. 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phát biểu ý kiến
Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP, Trưởng Khối các tổ chức - chính trị xã hội TP

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện GPMB của Dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phối hợp cùng UBND thành phố Móng Cái, các phòng, ban liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND 02 xã Bắc Sơn, Hải Sơn quyết liệt chỉ đạo tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Liên danh nhà thầu thi công thực hiện song song vừa vận động các hộ dân và các tổ chức sớm chấp thuận bàn giao mặt bằng để Liên danh nhà thầu thi công cùng với đó Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Hải Sơn, UBND xã Bắc Sơn đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành thủ tục phê duyệt các phương án GPMB theo quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh trong công tác GPMB. Trong quá trình thực hiện thi công Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Liên danh nhà thầu thi công tổ chức tiếp nhận mặt bằng sau khi hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công theo hồ sơ được phê duyệt. Thường xuyên tiếp nhận các đề xuất từ xã để kịp thời chỉ đạo Liên danh nhà thầu xem xét hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn một phần vật liệu để xây dựng lại hạ tầng sân vườn khi bị giải phóng mặt bằng dự án đi qua. 

Quá trình triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh Giai đoạn 2. Qua địa bàn xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn rút ra một số kinh nghiệm quý trong công tác giải phóng mặt bằng, GPMB chính là đi trước mở đường để kinh tế xã hội ở địa phương phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Thành ủy vien, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận và bế mạc hội nghị

Tại hội nghi, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhằm triển khai các dự án đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra. 

 
Hộ nghị đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện dự án về địch sớm vượt kế hoạch đã đề ra./.

Trần Tương - Nguyễn Đức
Trung tâm TT và VH
Loading...