Tổng kết công tác năm và phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

19/12/2023 08:38
Ngày 17/12/2023, Đảng bộ xã Vĩnh Thực tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Vương - Ủy viên BTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố và đồng chí Vũ Khánh - Phó uỷ ban kiểm tra thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH xã tiếp tục đổi mới; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương và chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhất trí với chủ đề công tác năm “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”.

Mục tiêu tổng quát: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo. Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững; hoàn thành các quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án khi được triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường; phát huy lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng văn hoá giàu bản sắc người Móng Cái, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phát triển đảng viên nhanh, chất lượng; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Thực giàu đẹp, văn minh, đóng góp chung vào xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Là Thành phố vì hoà bình, ’’Thiên nhiên tươi đẹp, văn hoá đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, Nhân dân hạnh phúc”.

Đồng chí Hoàng Minh Vương - Ủy viên BTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố  phát biểu

Đồng chí Hoàng Minh Vương - Ủy viên BTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Vương đã ghi nhận và biểu dương thành tích của xã đã đạt được trong năm qua đồng thời, đồng chí đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và những định hướng quan trọng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực

Cam kết thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 là: “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”đồng chí Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), 15 năm Ngày thành lập thành phố Móng Cái (24/9/2008 - 24/9/2023). Thực hiện có hiệu quả Đề án của Thành phố về “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện lộ trình đưa thành phố Móng Cái lên đô thị loại I trước năm 2030” gắn với xây dựng tiêu chí cán bộ “5 thật, 6 dám”, lấy kết quả công việc là tiêu chí đánh giá hàng đầu - coi đây là khâu “đột phá” để sàng lọc và nâng cao chất lượng đội ngũ. Với tinh thần đoàn kết - đổi mới và phát triển; Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Thực sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Đồng chí Lê Đình Trọng - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thực 

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu đã phát biểu xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thực
Đồng chí Hoàng Văn Biển - Công chức Địa chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường

Ghi nhận và kịp thời biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023; Đảng bộ xã Vĩnh Thực đã tổ chức khen thưởng cho 01 tập thể chi bộ trường Tiểu học Vĩnh Thực và 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; UBND xã tổ chức khen thưởng cho 9 tập thể và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tập thể chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Thực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Các tập thể, cá nhận được khen thưởng năm 2023

Trong năm 2024, Đảng ủy xã Vĩnh Thực tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đề ra./.

Lê Văn Tiền
Loading...